Welkom bij HoogOverHattem

Op deze site geeft de stichting HoogOverHattem informatie over de gevolgen van Lelystad Airport voor Hattem en omstreken. De opening van Lelystad Airport leidt tot een enorme toename van geluidhinder en ultrafijnstof in onze gemeente.

Zie “Nieuws” voor meer informatie