Broeierige sfeer bij laagvlieginformatie avond

HATTEM – In Hattem komen de inwoners in beweging tegen laagvliegroutes naar Lelystad Airport. Er kwamen op 18 juli meer dan 120 mensen naar een informatieavond, veel meer dan in de zaal pasten. De sfeer wisselde tussen verbazing, verontrusting en boosheid. Het initiatief voor de avond kwam van de lokale VVD die een aantal deskundigen bereid gevonden had om te vertellen over veiligheid, gezondheid, geluid en acties die op stapel staan. Verkeersvlieger en luchtruimdeskundige Hadriaan van Nes uit Dalfsen legde uit dat er veel minder uitstoot en geluid en veel meer vliegveiligheid ontstaat als de overheid eerst het luchtruim herindeelt en organiseert op de wijze zoals in onder andere Duitsland en Engeland gebruikelijk is. Roel Rischen, huisarts in Hattem, maakte duidelijk dat vliegtuigen veel ultrafijnstof uitstoten en dat deze bijzonder kleine deeltjes in organen, zenuwstelsel en hersenen terecht kunnen komen. Hij noemt ultrafijnstof een sluipmoordenaar en vindt het onbegrijpelijk dat de overheid enerzijds roken ontmoedigt maar anderzijds het luchtruim zo indeelt dat er extra ultrafijnstof op lage hoogtes over de bevolking wordt verspreid. Een geluidsexpert die bij de metingen van de belevingsvlucht betrokken was, Wieger van der Veen, liet zien dat er 3 decibel méér geluid gemeten is dan in de Milieu Effect Rapportage (MER) berekend was. Door de te lage geluidswaarde in de MER zullen er aanzienlijk meer vluchten uitgevoerd worden dan bij de werkelijk gemeten geluidswaarde toegestaan zou zijn. Mijndert Ververs, voorzitter van de Samenwerkende Actiegroepen te gen Laagvliegen (SATL), merkte op dat er in veel rapporten fouten zitten die allemaal in het voordeel van de overheid/Schiphol/Lelystad Airport uitvallen. Hij vindt het lastig om het gezond verstand bij de overheid in de discussie over laagvliegen te krijgen. Hij vroeg het publiek “blijven we knokken?” waarop met applaus en luid Ja-geroep werd gereageerd vanuit de warme zaal.

Dijkpoorter – 25 juli 2018

5 reacties op “Broeierige sfeer bij laagvlieginformatie avond”

  1. Pingback: site

Geef een reactie