Doneren

De stichting HoogOverHattem is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De stichting heeft de ANBI status per 23 maart 2018 verkregen.

Bankgegevens:

 • Stichting HoogOverHattem
 • NL37 ABNA 0826 3115 63

Hieronder treft u de relevante informatie van de stichting:

 • Naam : Stichting HoogOverHattem
 • RSIN : 8586.31.271
 • Contactgegevens : mververs@hetnet.nl
 • Doelstelling : http://www.hoogoverhattem.nl/about/
 • Beleidsplan : downloaden
 • Bestuurders :
  • Voorzitter : Marco Middelkoop
  • Secretaris / Penningmeester : Mijndert Ververs
  • Leden: Bertil Schuil, Dries Jonker, Freek Monster
 • Beloningsbeleid : onbezoldigd
 • FinanciĆ«le verantwoording : Aktiviteiten 2021 en 2022 (download hier)