Gemeenten sturen wederom brief aan Minister over alternatieve vliegroutes

Afgelopen mei stuurden een aantal gemeenten een brief aan de Minister in verband met grote zorgen over de alternatieve vliegroutes. Omdat deze zorgen allerminst zijn weggenomen in de tussentijd door de Minister, hebben 4 Noord-Veluwse gemeenten vorige maand weer een brief gestuurd aan de Minister.

In de brief leest u dat de negatieve effecten van de voorgenomen vliegroutes op ons gebied zodanig ernstig zijn dat het woon- en leefklimaat in de Noord-Veluwe wezenlijk wordt aangetast. Het is daarbij pijnlijk om te constateren dat de Minister tot op heden geen enkele garantie heeft gegeven dat de laagvliegroute over ons gebied zijn verdwenen na de herziening van het luchtruim.

De brief van vorige maand aan de Minister vindt u hier. Uiteraard blijft HoogOverHattem alert op de ontwikkelingen, welke ook te volgen zijn via SATL.

Nieuwe ontwikkelingen Lelystad Airport ook te volgen via SATL.

Zoals bekend is de opening van Lelystad Airport afgelopen juli uitgesteld met in ieder geval 1 jaar tot april 2021. Hierdoor en mede door de vakantieperiode is het wat rustiger geweest op de website HoogOverHattem, hetgeen overigens beslist niet betekent dat er geen activiteiten meer nodig zouden zijn.

Ondertussen zijn er nieuwe, algemene ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Deze ontwikkelingen zijn (ook) te volgen via de SATL-website. SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. Deze website kan geraadpleegd worden via www.satl-lelystad.nl en bevat onder andere een handige timeline rond Lelystad Airport.

Uiteraard houden wij de geïnteresseerden op de hoogte als er aangelegenheden zijn die vooral specifiek voor Hattem en omgeving van belang zijn via www.hoogoverhattem.nl .

Gemeenten sturen brief aan Minister over alternatieve vliegroutes

6 gemeenten van de Noord-Veluwe, waaronder Hattem, hebben de Minister van Nieuwenhuizen een brief gestuurd met zorgen over de recente verkenning van alternatieve vliegroutes voor Lelystad Airport.

De gevolgen voor Hattem zijn al benoemd in ons eerdere bericht. Bovendien geven de gemeenten aan, dat het vertrouwen geschaad is, nu er geen helder beeld wordt gegeven door de Minister over de gevolgen van het Startbesluit voor de Noord-Veluwe. Dringend wordt deze helderheid dan ook gevraagd, indien de Minister niet voornemens is Lelystad Airport uit te stellen. Tevens wordt gevraagd grote waarde te hechten aan de negatieve gevolgen voor de inwoners en bezoekers van de Noord-Veluwe.

De gehele brief vindt u hier.

Fors extra overlast voor Hattem door nieuwe vliegroutes Lelystad

Afgelopen april kwam de Minister met een voorstel voor wijzigingen van de vliegroutes vanaf Lelystad. Het blijkt dat Hattem fors extra overlast zal gaan ondervinden omdat zowel de gewijzigde vliegroutes als de gewijzigde klimtrajecten zeer nadelig zijn voor Hattem. De Hattemse gemeenteraad is dan ook unaniem tegen.

De voorgestelde wijzigingen van de vliegroutes zijn bedoeld om Wezep te ontlasten en zouden gelden in de periode van 2020 tot in 2023. Een eerste element van deze wijzigingen houdt in, dat een groot deel van het vliegverkeer over Wezep wordt verplaatst naar een route die langs de westkant van Hattem scheert. Dit is vanzelfsprekend al flink nadelig voor Hattem.

Nauwkeurige bestudering van de brief van de Minister laat bovendien zien dat de vertrekkende vliegtuigen na Wezep -dus bij Hattem- ongehinderd kunnen doorklimmen. De geluid- en fijnstof-uitstoot van een klimmend vliegtuig zijn vele malen hoger dan van een niet-klimmend toestel. Aangezien de Minister het doorklimmen wil laten beginnen op de verlegde route over Hattem, krijgt Hattem zonder pardon een volle extra lading fijnstof en extra geluidsoverlast over zich heen gegoten. Minister bedankt! 

Dit is volstrekt onacceptabel, ook omdat door de Minister als uitgangspunt heeft, dat verbeteringen op de ene locatie niet mogen leiden tot verslechteringen op de andere locatie. Overigens geldt hetzelfde voor Heerde, en blijft Wezep-Oldebroek nog steeds flink getroffen. HoogoverHattem blijft dan ook met de andere actiegroepen krachtig en standvastig samenwerken hiertegen.

De Hattemse gemeenteraad heeft met de wijzigingsvoorstellen van de Minister in het achterhoofd afgelopen maandag 6 mei unaniem een motie aangenomen. Deze motie vindt u hier. De conclusie is helder: Hattem mag niet worden belast met extra geluids- en fijnstof-hinder en er moeten garanties komen dat Lelystad Airport niet geopend mag worden vóór herindeling van het luchtruim. Bovendien moeten na de herindeling de voorgestelde routes over Hattem verdwenen zijn. Het dagelijks bestuur van onze gemeente (College van Burgemeester en Wethouders) zal uitvoering  geven aan deze motie.

SATL kieswijzer voor Provinciale Staten

Zoals bekend zijn op 20 maart aanstaande de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Een belangrijk thema hierbij is de opening van Lelystad Airport. SATL, de samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport, heeft daarom een kieswijzer opgesteld die u daarover kunt raadplegen.

U vindt de kieswijzer via deze link.

Zienswijze ingediend

HoogOverHattem heeft samen met SATL een lijvige zienswijze ingediend tegen het gewijzigde Luchthavenbesluit en bijbehorende Milieueffectrapport. Dit heeft veel media aandacht opgeleverd.

Donderdag om 17.00 waren de ogen in Nieuwspoort gericht op de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Lelystad Airport (SATL). In een uitgebreide persconferentie heeft SATL toegelicht dat het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport en het bijbehorende Milieueffectrapport (MER) rammelt van de fouten.

Foutenfestival

  • Er is wederom gewerkt met verkeerde geluidgegevens. Door foutieve aannames en keuzes in de geleuidberekeningen zijn de berekeningen ten onrechte veel te positief. Met de belevingsvlucht is in de praktijk al gezien, nu is de oorzaak in de berekeningen ook boven water.
  • Er is onvoldoende aandacht voor het risico op vogelaanvaringen. De gebruikte onderzoeksmethodes zijn niet geschikt, terwijl betere informatie bij het Ministerie ‘gewoon’ voor handen is.
  • De maatschappelijke kosten baten analyse mist belangrijke informatie over de verblijfsrecreatie in Noord- en Oost-Nederland en geeft daardoor een veel te positief beeld.

Al met al schetst het Ministerie in het Luchthavenbesluit en het MER een te positief beeld van Lelystad Airport. Dit moet hersteld worden. Op dit moment kan er wat betreft HoogOverHattem en de andere actiegroepen absoluut geen sprake zijn van het openen van Lelystad Airport.

Veel media-aandacht

Het openbaar maken van onze zienswijze heeft voor veel aandacht gezorgd:

Tot slot is er een uitgebreid item aan Lelystad Airport gewijd in EenVandaag. Het artikel daarvan is te lezen via https://eenvandaag.avrotros.nl/item/luchthavenbesluit-bomvol-fouten/. Hieronder staat het interview met Mijndert Ververs, voorzitter van SATL, lid van HoogOverHattem en Leon Adegeest van HoogOverIJssel.

De volledige zienswijze is hier te downloaden: Zienswijze “Lelystad Airport gezien”

Route over Hattem…onaanvaardbaar

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft afgelopen dinsdag in het geheim de lokale politiek geïnformeerd over een verandering van de vliegroute boven Wezep en Hattem. De nieuwe route loopt over knooppunt Hattemerbroek en Molecaten. Voor HoogOverHattem is deze optie onaanvaardbaar. In dit bericht zetten we alles op een rij.

Huidige laagvliegroutes

De vliegroutes van Lelystad Airport zijn al jaren bron van onrust in Oost-Nederland. De aankomst- en vertrekroutes van Lelystad Airport moeten tussen militair luchtruim en het luchtruim van Schiphol gefrommeld worden. Op zich al idioot, omdat Lelystad Airport gebouwd wordt op Schiphol te ontlasten.
In het afgelopen jaar zijn de routes geoptimaliseerd. Volgens Ministerie en Luchtverkeersleiding bleken bij Wezep en Hattem verbeteringen niet mogelijk.

Huidige routes

Deze huidige routes zijn opgenomen in het Gewijzigde Luchthavenbesluit. Tegen dit gewijzigde besluit kun je tot en met 21 februari 2019 een zienswijze indienen. Dit kan via https://www.zienswijzelelystadairport.nl/ van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Lelystad Airport (SATL), waar HoogOverHattem onderdeel van is.

De klucht van de nieuwe routes

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt de regio een gunst te verlenen door nieuwe routes te presenteren. Mooi, zou je zeggen. De Stentor vond dat ook. Zie de kop hiernaast. Artikel staat hier.

Helaas is de “gunst” te mooi om waar te zijn. Zoals zo vaak. De gunst van het Ministerie is onaanvaardbaar.
onaanvaardbaar qua proces en zeker
onaanvaardbaar qua voorstel. Onaanvaardbaar voor Hattem. We leggen het hieronder uit.

De nieuwe routes

Ronkend vertellen Ministerie en Luchtverkeersleiding Nederland dat zij verbeterde routes bij Wezep hebben ontworpen. Woonwijken worden ontzien en hinder wordt minder. In het kaartje hieronder zijn de nieuwe routes zichtbaar.

NIeuwe routes (Legenda: Blauwe en roze lijn zijn oude routes, blauwe stippellijn is de nieuwe route)

De nieuwe route ligt over knooppunt Hattemerbroek, Vuursteenberg, Molecaten en landgoed Petrea. De nieuwe route ligt 1500 – 2000 meter dichter bij Hattem te liggen. Noem dat maar een verlossing.

Nieuwe route is onaanvaardbaar in proces

HoogOverHattem vindt de actie van het Ministerie onaanvaardbaar in het proces. Daarvoor zijn er twee redenen:

  1. Er loopt op dit moment een zienswijzenprocedure voor het gewijzigde luchthavenbesluit. Hierin zijn de huidige laagvliegroutes opgenomen. Tijdens deze procedure geeft het Ministerie nieuwe informatie. Dit is verwarrend en respectloos naar de zienswijzen die op dit moment ingediend worden.
  2. De nieuwe routes zijn in nevelen gehuld. De lokale politiek van Hattem, Oldebroek, Heerde, Elburg en Kampen wordt onder strikte geheimhouding naar Coelenhage in Wezep gelokt. Een poging om Raden en Colleges voor het Ministriële karretje te spannen?

Wij vinden deze manier van handelen onaanvaardbaar. Geheimzinnigheid is niet democratisch en slecht voor het vertrouwen, waar de Minister zo graag aan wil werken.

Nieuwe route is onaanvaardbaar in ontwerp

Voor HoogOverHattem en SATL is er maar één richting, waarin de routes van Lelystad Airport kunnen worden geoptimaliseerd: OMHOOG.Deze nieuwe routes gaan NIET omhoog. Ze verplaatsen het probleem van Wezep naar Hattem. En dat probleem is groot:
Vliegtuigen volgen geen dunne stippellijn over een kaart. Het is gebruikelijk dat vliegtuigen kunnen vliegen in een gebied van 1 zeemijl (1852 meter) aan beide kanten van de lijn. Op de kaart ziet dat er zo uit:

De hinder strekt zich uit over bijna heel Hattem. Hieronder kun je zien dat vliegtuigen het ook niet zo nauw nemen met de vaste route. 260 van de 800 vluchten op Rotterdam Airport vliegen buiten het vliegpad.

Daarnaast is de hinder voor geluid en fijnstof natuurlijk niet alleen recht onder het vliegtuig. We herinneren ons de Belevingsvlucht, waarbij de Boeing 737 de oude routes volgde. Iedereen in Hattem krijgt ernstige overlast. Zeker met verschoven nieuwe routes.

Actie is nodig

HoogOverHattem vecht samen met de andere actiegroepen tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Al vorig jaar hebben alle actiegroepen samen gezegd dat we de routes niet naar onze buren willen schuiven. Er is daarom maar één mogelijkheid en dat is hoger. De oplossing voor ons is eenvoudig.

Eerst het luchtruim herindelen, dan kan Lelystad Airport open.

Geen laagvliegroutes.

Niet in Wezep, Niet in Hattem, Nergens

Tot slot: dank aan de lokale politiek

Op het moment dat bekend werd dat er een geheime vergadering zou zijn, heeft HoogOverHattem uitgebreid met Raad en College van Burgemeester en Wethouders kunnen spreken. Dat heeft geholpen, want in De Stentor van vrijdag 15 februari is de boodschap van de Hattemse Gemeenteraad duidelijk:

Verleggen laagvliegroute Lelystad Airport volstrekt onaanvaardbaar

Wij zijn blij met deze steun in de rug!

Uw zienswijze op wijziging luchthavenbesluit

Update: In plaats van een eigen formulier, verwijzen wij naar https://www.zienswijzelelystadairport.nl/

Eind 2018 heeft de Minister bekendgemaakt dat het Luchthavenbesluit uit 2015 gewijzigd wordt. Mede om de fouten die door omwonenden zijn geconstateerd te wijzigen. U kunt tot en met 21 februari 2019 uw zienswijze indienen.

Het is belangrijk dat u zich ook laat horen en aan het Ministerie aangeeft, wat u van het gewijzigde luchthavenbesluit vindt. Als u geen zienswijze indient, verliest u uw positie om in later stadium als belanghebbende juridisch in het gelijk gesteld te worden. Actie is daarom nodig.

Wij kunnen het ons voorstellen dat een zienswijze indienen lastig is. Het onderwerp is moeilijk, het proces complex. Daarom hebben wij met SATL het voor u eenvoudiger gemaakt. Via de website https://www.zienswijzelelystadairport.nl/ wordt u verder geholpen in het opstellen en verzenden van uw zienswijze.

Ga hier naar de website Zienswijze Lelystad Airport

CO2-reductie vonnis Urgenda ook relevant voor Lelystad Airport

Gisteren dinsdag 22 januari verscheen het bericht dat het kabinet de uitstoot van CO2 naar aanleiding van de zogenoemde Urgenda-zaak mogelijk met 9 megaton meer moet terugbrengen dan eerst gedacht. Naast nog andere redenen is dit een belangrijk extra argument om de opening van Lelystad Airport, met de laagvliegroutes zoals ze nu door de Minister voor zijn gesteld, uit te stellen.

In de Urgenda-uitspraak is in hoger beroep geoordeeld dat de Nederlandse Staat uiterlijk in 2020 de CO2-uitstoot met tenminste 25% moet terug brengen ten opzichte van het basisjaar 1990. Dit omdat de Staat anders de zorgplicht ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van haar burgers schendt. De Regering heeft daarbij wel vrijheid hoé zij deze 25%-reductienorm haalt, áls zij deze norm maar bewerkstelligt. Dit betekent dat als ergens de CO2-uitstoot wordt verhoogd, deze ergens anders weer extra moet worden verlaagd. 

Belangrijk is, dat in het vonnis van het Hof geen enkele sector wordt uitgesloten van de 25%-reductienorm. Het gaat om een algemene nationale reductie per saldo, “ongeacht sectoren”. Ook de luchtvaartsector kan dus zich niet aan Urgenda onttrekken. En Lelystad Airport dus ook niet. 

In het licht van deze uitspraak en het bericht van gisteren is het volstrekt onlogisch om Lelystad Airport te laten openen met de door de Minister voorgestelde laagvliegroutes, en ook nog eens in 2020. De laagvliegroutes zorgen namelijk voor veel meer CO2 uitstoot dan nodig, ongeveer 500 liter extra kerosine per vlucht. Dat betekent bij 10.000 vluchten per jaar dat 5 miljoen liter kerosine onnodig verstookt wordt. Omdat deze extra uitstoot dus weer gecompenseerd moet worden, zou Lelystad Airport pas open moeten kunnen zodra het laagvliegen niet meer nodig is, oftewel in ieder geval niet eerder dan na een algemene herindeling van het Nederlandse luchtruim.

De Nederlandse Staat is in cassatie gegaan tegen de Urgenda-uitspraak. Het is wijselijk om de cassatieprocedure af te wachten en Lelystad Airport niet –in ieder geval niet in de huidige opzet- al open te stellen in 2020. Het devies is toch: wacht af hoe deze procedure gaat uitpakken, voordat onomkeerbare stappen zijn gezet die juridisch niet door de beugel kunnen. Doorgaan zonder reduceren van CO2 zou de Nederlandse Staat bovendien kwetsbaar maken voor zeer grote en langdurige schadeclaims.

Bovendien valt het niet uit te leggen dat aan de ene kant burgers via onder andere hun energienota de rekening voor klimaatmaatregelen gepresenteerd krijgen, terwijl vliegen vanaf Lelystad Airport is vrijgesteld van accijns, energiebelasting en BTW.

Naar aanleiding van 1) de Urgenda-uitspraak, 2) de tekortschietende inspanningen om CO2 terug te brengen tot dus ver én 3) de lopende cassatieprocedure kan de Minister dan ook maar één ding doen: de opening van Lelystad Airport uitstellen in ieder geval totdat een algemene herindeling van het Nederlandse luchtruim de laagvliegroutes overbodig heeft gemaakt.