Burgemeester Hattem: “Lelystad Airport tast geloofwaardigheid van overheid aan.”

Van Asseldonk sprak in zijn speech uitgebreid over het imago van het openbaar bestuur. Volgens de waarnemend burgemeester, die de naar Hardenberg vertrokken Jan Willem Wiggers in de Hanzestad in september opvolgde, is het niet vreemd dat het vertrouwen in het openbaar bestuur afbrokkelt.

,,Het Rijk gaat de snelheid op autowegen verlagen vanwege de stikstofproblematiek en gaat tegelijk een Formule 1-circuit openen in de duinen’’, aldus Van Asseldonk, ,,of een nieuw vliegveld voor vakantievluchten. Dat kan in mijn ogen niet. Wat wil het Rijk nu? Welk probleem wordt nu opgelost en hoe?’’

Lees het hele artikel hier

In verschillende bestuurslagen op lokaal en regionaal niveau blijft het verzet tegen de opening van Lelystad Airport met haar laagvliegroutes stevig groeien. Op de website van de samenwerkende actiegroepen staat een overzicht, klik hier.

Hattem zwaar geraakt door laagvliegroutes

Er waren veel bezoekers op de informatieavond over laagvliegen en Lelystad Airport in De Marke op 26 november. De bezoekers werden welkom geheten door Marco Middelkoop, voorzitter van stichting HoogoverHattem die de avond organiseerde.
Verschillende sprekers uit Hattem en de regio belichtten verschillende aspecten. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat Hattem hard geraakt gaat worden door de overlast van laagvliegroutes. Bovendien blijkt dat het ministerie van Infrastructuur over de rug van burgers Lelystad Airport zo snel mogelijk wil openen.

Steffen Hofstra, voorzitter Buurtvereniging Wilsum, gaf een heldere update over het proces tot opening van Lelystad Airport. Hij maakte duidelijk dat bezorgde burgers al veel bereikt hebben. De weerstand tegen Lelystad Airport neemt toe, maar de regering trekt alles uit de kast om opening van het vliegveld toch door te duwen.

Wieger van der Veen uit Hattem toonde een 3D kaart die hij met zijn zoon gemaakt had, waarop duidelijk blijkt dat vliegtuigen boven Hattem gaan doorstijgen van 1800 naar 2700 meter. Het doorstijgen geeft veel meer lawaai (+ 10 decibel) dan een horizontaal vliegend vliegtuig. De vliegtuigen vliegen in een corridor van ca. 3,6 km breed waardoor ze over heel Hattem kunnen vliegen en overal gehoord kunnen worden.

Auke Schipper, wethouder van Hattem, vertelde hoe de gemeente zich stevig heeft ingezet om samen met omliggende gemeenten de situatie te verbeteren. De minister had het over “optimalisatie” van laagvliegroutes terwijl dat slechts een beperkte verschuiving van veel lawaai is. Hattem heeft met enkele andere gemeentes gezamenlijk een brief aan de minister gestuurd. Daarin staat dat laagvliegroutes van tafel moeten en “optimalisatie” geen wezenlijke verbetering geeft.

Tot slot vertelde Marjolijn Arissen van HoogoverWezep over geluid en geluidsmetingen. Zij gaf uitleg over de Explane app die mensen zelf kunnen downloaden om geluid van vliegtuigen te meten. Wethouder Schipper gaf aan dat de gemeente ook zelf meetapparatuur wil laten plaatsen om de geluidsoverlast betrouwbaar te monitoren. Hij onderzoekt de mogelijkheden daarvoor. Link naar de makers van de Explane App.

De opkomst was groot met meer dan 120 bezoekers waaronder ook veel raadsleden. De sprekers waren deskundig en de discussie levendig. Maar de droeve boodschap is dat de leefbaarheid in Hattem ernstig wordt aangetast als Lelystad Airport daadwerkelijk open zou gaan.

Dinsdag 26 november informatieavond Laagvliegroutes Lelystad Airport in de Marke

De turbulentie rondom de opening van vliegveld Lelystad is hevig. Bijna dagelijks is er berichtgeving over de luchtvaart, economisch belang, uitstoot, Schiphol en de vraag of Lelystad Airport überhaupt wel open zou moeten gaan.

Voor de zomer werd de opening van het vliegveld voor de derde keer uitgesteld omdat nog niet duidelijk was hoe Lelystad Airport te combineren viel met de problematiek rondom de stikstof uitstoot. Er spelen op dit moment veel zaken die allen invloed hebben op het vliegveld en de laagvliegroutes:

 • De routes zijn (licht) aangepast, maar zeker niet beter geworden.
 • Er is een aangepaste verkeersverdelingsregel, goedgekeurd door Brussel maar tegen de wens van de kamer in om geen autonome groei toe te staan.
 • Hoe staat het met de milieuvergunningen.
 • Hoe heeft de gemeente Hattem zich ingezet en wat kunnen we nog doen.

De hoogste tijd om iedereen weer bij te praten!
Daarom is er aanstaande dinsdag avond tussen 19:30 en 21:00 een bijeenkomst gepland in de Marke.
Alle Hattemers (en andere geïnteresseerden) zijn van harte welkom.

Datum: 26 november 2019
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: MFC De Marke, Hattem

Programma:

 1. Welkom en introductie
  Marco Middelkoop, voorzitter HoogoverHattem
 2. Stand van Zaken Lelystad Airport
  Steffen Hofstra, Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen(SATL)
 3. Beoogde vliegroutes Wezep/Hattem
  Wieger van der Veen, HoogoverHattem
 4. Wat deed en doet Gemeente Hattem?
  Auke Schipper, wethouder Hattem
 5. Geluid meten (Explane)
  Marjolijn Arissen, HoogoverWezep
 6. Vragen en afronding
  Marco Middelkoop

Gemeenten sturen wederom brief aan Minister over alternatieve vliegroutes

Afgelopen mei stuurden een aantal gemeenten een brief aan de Minister in verband met grote zorgen over de alternatieve vliegroutes. Omdat deze zorgen allerminst zijn weggenomen in de tussentijd door de Minister, hebben 4 Noord-Veluwse gemeenten vorige maand weer een brief gestuurd aan de Minister.

In de brief leest u dat de negatieve effecten van de voorgenomen vliegroutes op ons gebied zodanig ernstig zijn dat het woon- en leefklimaat in de Noord-Veluwe wezenlijk wordt aangetast. Het is daarbij pijnlijk om te constateren dat de Minister tot op heden geen enkele garantie heeft gegeven dat de laagvliegroute over ons gebied zijn verdwenen na de herziening van het luchtruim.

De brief van vorige maand aan de Minister vindt u hier. Uiteraard blijft HoogOverHattem alert op de ontwikkelingen, welke ook te volgen zijn via SATL.

Nieuwe ontwikkelingen Lelystad Airport ook te volgen via SATL.

Zoals bekend is de opening van Lelystad Airport afgelopen juli uitgesteld met in ieder geval 1 jaar tot april 2021. Hierdoor en mede door de vakantieperiode is het wat rustiger geweest op de website HoogOverHattem, hetgeen overigens beslist niet betekent dat er geen activiteiten meer nodig zouden zijn.

Ondertussen zijn er nieuwe, algemene ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Deze ontwikkelingen zijn (ook) te volgen via de SATL-website. SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. Deze website kan geraadpleegd worden via www.satl-lelystad.nl en bevat onder andere een handige timeline rond Lelystad Airport.

Uiteraard houden wij de geïnteresseerden op de hoogte als er aangelegenheden zijn die vooral specifiek voor Hattem en omgeving van belang zijn via www.hoogoverhattem.nl .

Gemeenten sturen brief aan Minister over alternatieve vliegroutes

6 gemeenten van de Noord-Veluwe, waaronder Hattem, hebben de Minister van Nieuwenhuizen een brief gestuurd met zorgen over de recente verkenning van alternatieve vliegroutes voor Lelystad Airport.

De gevolgen voor Hattem zijn al benoemd in ons eerdere bericht. Bovendien geven de gemeenten aan, dat het vertrouwen geschaad is, nu er geen helder beeld wordt gegeven door de Minister over de gevolgen van het Startbesluit voor de Noord-Veluwe. Dringend wordt deze helderheid dan ook gevraagd, indien de Minister niet voornemens is Lelystad Airport uit te stellen. Tevens wordt gevraagd grote waarde te hechten aan de negatieve gevolgen voor de inwoners en bezoekers van de Noord-Veluwe.

De gehele brief vindt u hier.

Fors extra overlast voor Hattem door nieuwe vliegroutes Lelystad

Afgelopen april kwam de Minister met een voorstel voor wijzigingen van de vliegroutes vanaf Lelystad. Het blijkt dat Hattem fors extra overlast zal gaan ondervinden omdat zowel de gewijzigde vliegroutes als de gewijzigde klimtrajecten zeer nadelig zijn voor Hattem. De Hattemse gemeenteraad is dan ook unaniem tegen.

De voorgestelde wijzigingen van de vliegroutes zijn bedoeld om Wezep te ontlasten en zouden gelden in de periode van 2020 tot in 2023. Een eerste element van deze wijzigingen houdt in, dat een groot deel van het vliegverkeer over Wezep wordt verplaatst naar een route die langs de westkant van Hattem scheert. Dit is vanzelfsprekend al flink nadelig voor Hattem.

Nauwkeurige bestudering van de brief van de Minister laat bovendien zien dat de vertrekkende vliegtuigen na Wezep -dus bij Hattem- ongehinderd kunnen doorklimmen. De geluid- en fijnstof-uitstoot van een klimmend vliegtuig zijn vele malen hoger dan van een niet-klimmend toestel. Aangezien de Minister het doorklimmen wil laten beginnen op de verlegde route over Hattem, krijgt Hattem zonder pardon een volle extra lading fijnstof en extra geluidsoverlast over zich heen gegoten. Minister bedankt! 

Dit is volstrekt onacceptabel, ook omdat door de Minister als uitgangspunt heeft, dat verbeteringen op de ene locatie niet mogen leiden tot verslechteringen op de andere locatie. Overigens geldt hetzelfde voor Heerde, en blijft Wezep-Oldebroek nog steeds flink getroffen. HoogoverHattem blijft dan ook met de andere actiegroepen krachtig en standvastig samenwerken hiertegen.

De Hattemse gemeenteraad heeft met de wijzigingsvoorstellen van de Minister in het achterhoofd afgelopen maandag 6 mei unaniem een motie aangenomen. Deze motie vindt u hier. De conclusie is helder: Hattem mag niet worden belast met extra geluids- en fijnstof-hinder en er moeten garanties komen dat Lelystad Airport niet geopend mag worden vóór herindeling van het luchtruim. Bovendien moeten na de herindeling de voorgestelde routes over Hattem verdwenen zijn. Het dagelijks bestuur van onze gemeente (College van Burgemeester en Wethouders) zal uitvoering  geven aan deze motie.

SATL kieswijzer voor Provinciale Staten

Zoals bekend zijn op 20 maart aanstaande de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Een belangrijk thema hierbij is de opening van Lelystad Airport. SATL, de samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport, heeft daarom een kieswijzer opgesteld die u daarover kunt raadplegen.

U vindt de kieswijzer via deze link.

Zienswijze ingediend

HoogOverHattem heeft samen met SATL een lijvige zienswijze ingediend tegen het gewijzigde Luchthavenbesluit en bijbehorende Milieueffectrapport. Dit heeft veel media aandacht opgeleverd.

Donderdag om 17.00 waren de ogen in Nieuwspoort gericht op de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Lelystad Airport (SATL). In een uitgebreide persconferentie heeft SATL toegelicht dat het luchthavenbesluit voor Lelystad Airport en het bijbehorende Milieueffectrapport (MER) rammelt van de fouten.

Foutenfestival

 • Er is wederom gewerkt met verkeerde geluidgegevens. Door foutieve aannames en keuzes in de geleuidberekeningen zijn de berekeningen ten onrechte veel te positief. Met de belevingsvlucht is in de praktijk al gezien, nu is de oorzaak in de berekeningen ook boven water.
 • Er is onvoldoende aandacht voor het risico op vogelaanvaringen. De gebruikte onderzoeksmethodes zijn niet geschikt, terwijl betere informatie bij het Ministerie ‘gewoon’ voor handen is.
 • De maatschappelijke kosten baten analyse mist belangrijke informatie over de verblijfsrecreatie in Noord- en Oost-Nederland en geeft daardoor een veel te positief beeld.

Al met al schetst het Ministerie in het Luchthavenbesluit en het MER een te positief beeld van Lelystad Airport. Dit moet hersteld worden. Op dit moment kan er wat betreft HoogOverHattem en de andere actiegroepen absoluut geen sprake zijn van het openen van Lelystad Airport.

Veel media-aandacht

Het openbaar maken van onze zienswijze heeft voor veel aandacht gezorgd:

Tot slot is er een uitgebreid item aan Lelystad Airport gewijd in EenVandaag. Het artikel daarvan is te lezen via https://eenvandaag.avrotros.nl/item/luchthavenbesluit-bomvol-fouten/. Hieronder staat het interview met Mijndert Ververs, voorzitter van SATL, lid van HoogOverHattem en Leon Adegeest van HoogOverIJssel.

De volledige zienswijze is hier te downloaden: Zienswijze “Lelystad Airport gezien”