Route over Hattem…onaanvaardbaar

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft afgelopen dinsdag in het geheim de lokale politiek geïnformeerd over een verandering van de vliegroute boven Wezep en Hattem. De nieuwe route loopt over knooppunt Hattemerbroek en Molecaten. Voor HoogOverHattem is deze optie onaanvaardbaar. In dit bericht zetten we alles op een rij.

Huidige laagvliegroutes

De vliegroutes van Lelystad Airport zijn al jaren bron van onrust in Oost-Nederland. De aankomst- en vertrekroutes van Lelystad Airport moeten tussen militair luchtruim en het luchtruim van Schiphol gefrommeld worden. Op zich al idioot, omdat Lelystad Airport gebouwd wordt op Schiphol te ontlasten.
In het afgelopen jaar zijn de routes geoptimaliseerd. Volgens Ministerie en Luchtverkeersleiding bleken bij Wezep en Hattem verbeteringen niet mogelijk.

Huidige routes

Deze huidige routes zijn opgenomen in het Gewijzigde Luchthavenbesluit. Tegen dit gewijzigde besluit kun je tot en met 21 februari 2019 een zienswijze indienen. Dit kan via https://www.zienswijzelelystadairport.nl/ van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Lelystad Airport (SATL), waar HoogOverHattem onderdeel van is.

De klucht van de nieuwe routes

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt de regio een gunst te verlenen door nieuwe routes te presenteren. Mooi, zou je zeggen. De Stentor vond dat ook. Zie de kop hiernaast. Artikel staat hier.

Helaas is de “gunst” te mooi om waar te zijn. Zoals zo vaak. De gunst van het Ministerie is onaanvaardbaar.
onaanvaardbaar qua proces en zeker
onaanvaardbaar qua voorstel. Onaanvaardbaar voor Hattem. We leggen het hieronder uit.

De nieuwe routes

Ronkend vertellen Ministerie en Luchtverkeersleiding Nederland dat zij verbeterde routes bij Wezep hebben ontworpen. Woonwijken worden ontzien en hinder wordt minder. In het kaartje hieronder zijn de nieuwe routes zichtbaar.

NIeuwe routes (Legenda: Blauwe en roze lijn zijn oude routes, blauwe stippellijn is de nieuwe route)

De nieuwe route ligt over knooppunt Hattemerbroek, Vuursteenberg, Molecaten en landgoed Petrea. De nieuwe route ligt 1500 – 2000 meter dichter bij Hattem te liggen. Noem dat maar een verlossing.

Nieuwe route is onaanvaardbaar in proces

HoogOverHattem vindt de actie van het Ministerie onaanvaardbaar in het proces. Daarvoor zijn er twee redenen:

 1. Er loopt op dit moment een zienswijzenprocedure voor het gewijzigde luchthavenbesluit. Hierin zijn de huidige laagvliegroutes opgenomen. Tijdens deze procedure geeft het Ministerie nieuwe informatie. Dit is verwarrend en respectloos naar de zienswijzen die op dit moment ingediend worden.
 2. De nieuwe routes zijn in nevelen gehuld. De lokale politiek van Hattem, Oldebroek, Heerde, Elburg en Kampen wordt onder strikte geheimhouding naar Coelenhage in Wezep gelokt. Een poging om Raden en Colleges voor het Ministriële karretje te spannen?

Wij vinden deze manier van handelen onaanvaardbaar. Geheimzinnigheid is niet democratisch en slecht voor het vertrouwen, waar de Minister zo graag aan wil werken.

Nieuwe route is onaanvaardbaar in ontwerp

Voor HoogOverHattem en SATL is er maar één richting, waarin de routes van Lelystad Airport kunnen worden geoptimaliseerd: OMHOOG.Deze nieuwe routes gaan NIET omhoog. Ze verplaatsen het probleem van Wezep naar Hattem. En dat probleem is groot:
Vliegtuigen volgen geen dunne stippellijn over een kaart. Het is gebruikelijk dat vliegtuigen kunnen vliegen in een gebied van 1 zeemijl (1852 meter) aan beide kanten van de lijn. Op de kaart ziet dat er zo uit:

De hinder strekt zich uit over bijna heel Hattem. Hieronder kun je zien dat vliegtuigen het ook niet zo nauw nemen met de vaste route. 260 van de 800 vluchten op Rotterdam Airport vliegen buiten het vliegpad.

Daarnaast is de hinder voor geluid en fijnstof natuurlijk niet alleen recht onder het vliegtuig. We herinneren ons de Belevingsvlucht, waarbij de Boeing 737 de oude routes volgde. Iedereen in Hattem krijgt ernstige overlast. Zeker met verschoven nieuwe routes.

Actie is nodig

HoogOverHattem vecht samen met de andere actiegroepen tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Al vorig jaar hebben alle actiegroepen samen gezegd dat we de routes niet naar onze buren willen schuiven. Er is daarom maar één mogelijkheid en dat is hoger. De oplossing voor ons is eenvoudig.

Eerst het luchtruim herindelen, dan kan Lelystad Airport open.

Geen laagvliegroutes.

Niet in Wezep, Niet in Hattem, Nergens

Tot slot: dank aan de lokale politiek

Op het moment dat bekend werd dat er een geheime vergadering zou zijn, heeft HoogOverHattem uitgebreid met Raad en College van Burgemeester en Wethouders kunnen spreken. Dat heeft geholpen, want in De Stentor van vrijdag 15 februari is de boodschap van de Hattemse Gemeenteraad duidelijk:

Verleggen laagvliegroute Lelystad Airport volstrekt onaanvaardbaar

Wij zijn blij met deze steun in de rug!

Stop de opening van Lelystad Airport, eerst het luchtruim herindelen

Trotse Hattemer,

Hattem wordt, samen met Wezep, Wapenveld en Heerde, bijzonder geschaad door realisatie van de geplande vliegroutes voor Lelystad Airport. Zonder uw protest, zal in april 2020 Lelystad Airport open gaan. Vele vliegtuigen zullen dagelijks in grote aantallen laag over Hattem vliegen.

Vanaf de opening zal de frequentie gestaag worden opgevoerd naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. Er is zelfs al doorgerekend naar 100.000 vliegbewegingen per jaar. Dit betekent voor ons mooie, rustige en veilige Hattem:

 • Ernstige geluidsoverlast
 • Vernieling van de prachtige natuur en rust op de Veluwe.
 • Schade aan gezondheid door grote hoeveelheden ultra-fijnstof voor u en uw kinderen
 • Veiligheidrisico’s doordat een laagvliegend vliegtuig bij problemen geen woonwijken meer kan ontwijken.
 • Economische schade door vermindering toerisme en recreatie
 • Waardevermindering van uw huis van 10% tot 30%.

HET KAN WÈL ANDERS

Het kabinet heeft namelijk de mogelijkheid om het Nederlandse luchtruim opnieuw in te delen, zonder laagvliegroutes. Deze herindeling kost tijd. Maar als Lelystad Airport vóór de herindeling opengaat is de motivatie weg om te zorgen dat er echt overal hoog gevlogen gaat worden. Van de geschiedenis van Schiphol leren we dat goede voornemens en afspraken vaak niets waard zijn en al helemaal niet worden gehandhaafd. Dus wij mogen met ons land, onze huizen, gezondheid en onze kinderen niets overlaten aan mooie beloften, het moet in één keer goed en anders niet.

Stichting HoogOverHattem

Stichting HoogOverHattem is opgericht door Hattemers, voor Hattemers en wil alle stadsgenoten mobiliseren om het volgende doel te bereiken:

 • Een effectieve, duurzame en veilige herindeling van het Nederlandse luchtruim, waarbij laagvliegen niet meer voorkomt. DAN –en pas dan!- de opening van Lelystad Airport.
 • Wij organiseren bijeenkomsten om mensen bewust te maken van de consequenties van de laagvliegroutes en verspreiden Informatiemateriaal.
 • Wij nemen actief deel aan de ‘Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen’ (=SATL), zowel organisatorisch en financieel.
 • Wij ondernemen concrete actie om politiekevertegenwoordigers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau te te bewegen om op te komen voor de belangen van de burgers.
 • Wij ondersteunen juridische acties tegen laagvliegen.
 • Alle Hattemers zijn welkom bij de stichting HoogOverHattem.
 • Uw ideeën en initiatieven worden op prijs gesteld.
 • Maak ons werk mogelijk en wordt donateur van HoogOverHattem voor € 25,- per jaar!

Op 30 oktober aanstaande organiseert HoogOverHattemeen bijeenkomst in de Marke. Om 19:30 is iedereen welkom.Het is de bedoeling dat dit een interactieve avond wordt waarin we samen kunnen bespreken, wat de gevolgen van laagvliegen zijn voor Hattem en wat voor stappen wij als bevolking nog kunnen nemen.Hattemse politici worden uitgenodigd om met de inwoners te spreken over de effecten van laagvliegen en wat de effecten zijn van het feit dat afgelopen week ook de provincie Gelderland zich heeft uitgesproken TEGEN de opening van Lelystad Airport zolang het luchtruim niet heringedeeld is en laagvliegroutes noodzakelijk zijn.

Geen vertrouwen in belevingsvlucht

Actiegroepen hebben geen vertrouwen in belevingsvlucht laagvliegen, “Belevingsvlucht is een niet realistische vliegshow” Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), waaronder HoogOverHattem, hebben geen vertrouwen in de zogenoemde “belevingsvlucht” die woensdag 30 mei plaatsvindt. De eenmalige vlucht met een Boeing 737-800 zou het laagvliegen vanaf Lelystad boven de provincies moeten simuleren. Het is een vliegshow die niets te maken heeft met de dagelijkse hoeveelheid ellende die over ons uitgestort wordt als Lelystad Airport open zou gaan. Het is alsof je de irritatie van een lekkende kraan met één druppel water wil simuleren.

Niet representatief

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert de belevingsvlucht op de beoogde laagvliegroutes van Lelystad, hoogtes 1800 tot 2700 meter. Het doel is om inwoners van de getroffen gebieden rond Lelystad te laten ervaren hoe het is om een vliegtuig op die hoogtes te horen en te zien vliegen. De belevingsvlucht zal de laagvliegroutes naar Lelystad slechts één of enkele keren vliegen. Het is daarmee niet representatief voor de werkelijke situatie als Lelystad zou openen. Uiteindelijk gaat het dan om 45.000 vliegbewegingen, dat zijn gemiddeld vijftig vliegtuigen per dag die vertrekken en landen. In het hoogseizoen zal dit aantal veel hoger zijn, waarschijnlijk 100 à 120. Dat vertrekken en landen gebeurt veelal tussen 06.00 en 08.00 uur, rond het middaguur en vanaf 19.00 uur. Let op: de belevingsvlucht wordt uitgevoerd zonder het veel meer lawaai en uitstoot gevende stijgen van het vliegtuig.

Te licht: geen passagiers aan boord

Tijdens de vliegshow met de Boeing 737 zijn geen passagiers en bagage aan boord. Het ontbreken van passagiers wordt weliswaar gedeeltelijk gecompenseerd door het vliegtuig volledig af te tanken, maar het vliegtuig is dan toch nog 7 à 8 ton lichter dan straks het geval zal zijn. In de praktijk zullen zwaardere vliegtuigen meer lawaai produceren en meer luchtverontreiniging veroorzaken. Tijdens de belevingsvlucht boven Noord en Oost-Nederland zal volgens gegevens van het ministerie van I&W ongeveer 12.000 kilo kerosine worden verbrand; dit levert ca. 30.000 kg kooldioxide op. Bij de belevingsvlucht wordt de uitstoot van het voor de gezondheid gevaarlijke ultrafijnstof niet gemeten. Daar wordt bij de beoordeling van het gehele vlieggebeuren ten onrechte totaal niet naar gekeken.

Protest bewoners

Het ministerie heeft al aangekondigd dat de belevingsvlucht geen rol zal spelen in de verdere besluitvorming. Ongeacht de overlast die op die dag ervaren wordt zullen de plannen voor het laagvliegen vanaf Lelystad als het aan het ministerie ligt, gewoon worden doorgezet. Daarom gaan de actiegroepen door met hun verzet tegen de verwachte overlast van de uitbreiding van Lelystad Airport. Op zaterdag 23 juni is er dan ook als onderdeel van een landelijk protest tegen luchtvaartgroei om 13.00 uur een demonstratie in Zwolle.

Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL)): noodzaak laagvliegen al jaren bekend

Al veel eerder dan in de publicatie van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat uit juni 2017 was bekend dat LelystadAirport alleen bereikbaar is voor grote verkeersvliegtuigen door langdurig laag te vliegen onder de bestaande aan- en uitvliegroutes naar Schiphol. Dit blijkt uit onderzoek dat door HoogOverijssel is uitgevoerd naar de vlieghoogten van verkeersvliegtuigen boven Nederland. Aan de Alderstafel Lelystad werd besloten dat het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport niet mag interfereren met het verkeer van en naar Schiphol. Rechtstreeks gevolg van dit besluit is dat de routes naar Lelystad vanwege de veiligheid onder die van Schiphol moeten liggen. Boven Oost-Nederland en Noord-Nederland liggen belangrijke aan- en uitvliegroutes van Schiphol. Het gaat met name om routes naar Azië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Europa, op een hoogte van 5 tot 8 kilometer. Uit het onderzoek van HoogOverijssel komt naar voren dat de kruisingen tussen het Schiphol-verkeer en het geplande Lelystad-verkeer bij Hoenderloo op de Veluwe en bij Munnekeburen in Friesland maatgevend zijn. Op deze punten ligt het Schiphol-verkeer relatief laag, waar het Lelystad- verkeer weer met een ruime marge onder moet blijven. Daardoor blijven vertrekkende vliegtuigen lang laag en moeten naderende vliegtuigen vroeg dalen. LVNL moet deze knelpunten al lang hebben gekend en dus hebben geweten waar en hoe en hoe lang er zo laag gevlogen zou gaan worden. Reeds in 2009 was bekend dat lang laagvliegen boven Oost- en Noord-Nederland noodzakelijk is binnen de geformuleerde randvoorwaarden, aldus een rapport van Luchtverkeersleiding Nederland aan de zgn. Alderstafel. Dit rapport heeft de Tweede Kamer echter nooit bereikt. De politiek heeft zich moeten baseren op de informatie die het ministerie wilde doorspelen vanuit de Alderstafel. Pas in juni 2017 maakte het ministerie de lage aansluitroutes bekend, waarbij toenmalig staatssecretaris Dijksma later stelde dat de noodzaak tot laagvliegen een nieuw verworven inzicht was. Het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport was toen al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Leon Adegeest, hoofdopsteller van het HoogOverijssel rapport:”Er is jarenlang geprobeerd om de regio niet te informeren. Met een rammelende milieueffectrapportage, die uitgaat van een veel te klein studiegebied én de wetenschap dat laagvliegen noodzakelijk is, is opdracht gegeven om de bouw van Lelystad Airport te starten. Regionale bestuurders zijn jarenlang blind geweest en gezwicht voor mooie beloften over banen en gouden bergen over economische ontwikkeling“. Nu het vliegveld bijna af is, komt er alsnog veel weerstand uit de regio, zeggen de voorstanders. Logisch, dat had de rijksoverheid zich ook wel veel eerder kunnen en moeten bedenken. Of ze hebben toen gedacht: we houden het stil, of ze hebben überhaupt geen rekening gehouden met weerstand uit de regio’s. “Dat laatste zou een blunder zijn, het eerste ruikt naar misleiding van publiek, (lokale) bestuurders en inwoners van de regio’s.”, stelt Adegeest. SATL eist dat minister Van Nieuwenhuizen alsnog het besluit neemt om eerst het luchtruim opnieuw in te delen en pas daarna Lelystad Airport te openen. Maar alleen als het mogelijk is de vliegtuigen te laten klimmen en dalen volgens moderne principes als CCO/CDO (Continuous Climb Operation/Continuous Descent Operation).

CDO en CCO (bron: Eurocontrol)

De minister zet de Tweede Kamer met een onmogelijke keuze voor het blok. Oftewel: kiezen voor de belangen van Schiphol en Lelystad Airport , of voor die van de inwoners en de natuur in Oost- en Noord-Nederland. Vasthouden aan het Aldersakkoord en Lelystad Airport snel openen leidt tot grote nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu in meer dan vijftig gemeenten. Gezien onderliggende feiten die telkens opnieuw boven tafel komen lukt het niet het vertrouwen terug te winnen, zoals minister van Nieuwenhuizen wil. Wij roepen de Tweede Kamer op zich niet te laten dwingen tot een onmogelijke keuze. Adegeest: “Lelystad Airport mocht worden gebouwd ondanks tal van onzekerheden rondom de vliegroutes en milieugevolgen. En ook met voorbijgaan aan mogelijkheden tot het uitplaatsen van vluchten. Zo’n gang van zaken mag je nooit belonen “. Garanties voor hogere vliegroutes voor Lelystad blijven tot nu toe uit, er zijn alom tegenstrijdige berichten. De Tweede Kamer moet een streep trekken: tot hier en niet verder ! Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) 22 mei 2018 SATL: Samenwerking van 18 actiegroepen uit Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Holland.

Wordt ook Hattem de klos ?

Gevaar van laagvliegende en stijgende vliegtuigen is heel groot!

HoogOverHattem was onlangs weer aanwezig bij een ontmoeting met Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Zij bezocht onze regio voor de tweede keer om met bestuurders en inwoners te spreken over Lelystad Airport. Van verschillende kanten en zeker ook namens HoogOverHattem werden nogmaals grote bezwaren geuit tegen de plannen die ook na wat kleine aanpassingen weinig of niets oplossen. Geluidsoverlast, veiligheidsrisico’s, uitstoot van fijnstof, het verdwijnt allemaal niet en is onaanvaardbaar. Daar komt nog bij dat vooral inwoners van Wezep, Hattemerbroek en Hattem in de fuik worden gelokt van een vastgesteld en juridisch moeilijk aanvechtbaar Luchthavenbesluit. Als Stichting HoogOverHattem richten we ons deze keer met klem tot de inwoners van onze mooie stad. Hattem zal ook de wrange vruchten plukken van het langs- en overvliegende verkeer en het stijgende verkeer. Er worden geen concrete, laat staan structurele oplossingen geboden voor de problematiek van laag vliegen in de “bottleneck” waartoe ook Hattem behoort. In de voorstellen staan slechts vage voorspiegelingen met teksten als “kansrijke optimalisaties” en “de luchtverkeersleidingen zien wel ruimte om de route te optimaliseren”. De winst die met de beoogde optimalisaties zou worden geboekt valt bovendien in het niet bij de gevolgen die regelmatig stijgen boven of nabij ons gebied met zich meebrengt. En dan te bedenken dat deze voorspiegelingen pas na de opening van Lelystad Airport zullen worden getoetst. Over de toezeggingen van de minister dat laagvliegen zal verdwijnen na herindeling van het luchtruim spreekt de Luchtverkeersleiding Nederland hardop zijn twijfels uit. Het is erg onduidelijk of er in onze regio vlieg-technisch wel hoger kan worden gevlogen dan 1800 meter. Uit allerlei onderzoek blijkt dat laagvliegen ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van de mensen die onder de vliegroutes wonen, leven en werken. Tot nu toe is er ook gebrek aan aandacht voor het veiligheidsvraagstuk, mogelijkheden om terug te keren naar Lelystad Airport bij calamiteiten waaronder vogelaanvaringen. Elke keer blijkt weer dat er geknutseld c.q. geknoeid wordt aan het proces dat tot een goede besluitvorming zou moeten leiden. Het is de hoogste tijd dat de inwoners van onze stad zich realiseren wat er allemaal kan gebeuren als de opening van de luchthaven Lelystad wordt doorgedrukt. Daarom : eerst het luchtruim volledig herindelen, vervolgens veilige en hinderarme (hoge) routes ontwikkelen en pas dan besluiten of Lelystad Airport wel open kan voor groot luchtverkeer. Wij blijven u informeren, spreken met Tweede Kamerleden, bestuurders en allerlei deskundigen, verdiepen ons in rapporten en ondernemen in samenwerking met inwoners uit diverse provincies duidelijke acties.

Uw steun wordt op prijs gesteld.

Hoe staat het met Lelystad Airport ?

In de stilte voor opnieuw een mogelijke storm heeft HoogOverHattem in de maand januari deelgenomen aan gesprekken met Tweede Kamerleden en de top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Begin vorige week is er ook overleg geweest met minister Mw Van Nieuwenhuizen. En elke keer is met steekhoudende argumenten aangedrongen op een herindeling van het luchtruim en een geheel nieuwe milieu effect rapportage (MER) alvorens de luchthaven Lelystad kan worden geopend.

Belangrijk is ook dat er goede informatie aan de burgers wordt gegeven en dat het proces van besluitvorming transparant is. Er is nu bericht gekomen dat een reparatie van de MER bijna is voltooid en dat de beoordeling daarvan door de Bewonersdelegatie (inwoners uit o.a. Gelderland en Overijssel) deze week wordt afgerond. Alles blijft geheim tot eind februari de minister haar voorgenomen besluit zal meedelen aan de Tweede Kamer. Met spanning wordt daar naar uitgezien.

 • Is er werkelijk geluisterd naar alle argumenten en ingebrachte bezwaren tegen geluidsoverlast en milieuvervuiling ?
 • Staat een veilige afhandeling van het vliegverkeer op nummer één ?
 • Of is er wat geknutseld op de manier zoals dat ook vorig jaar is gedaan en leidt dit opnieuw tot een storm van protest ?

Stichting HoogOverHattem i.o. organiseert zo spoedig mogelijk na het beschikbaar zijn van alle gegevens een informatiebijeenkomst in het stadhuis. Houdt de Dijkpoorter en de website daarvan in de gaten ! Kijk ook op: www.facebook.com/hoogoverhattem www.twitter.com/hoogoverhattem of reageer via hoogoverhattem@gmail.com

Gevaar van lage vliegroutes boven Hattem blijft bestaan!!

HoogOverHattem wil de inwoners van Hattem zo goed mogelijk informeren over alles rondom het vliegveld Lelystad. Nog steeds geldt : Hattem blijf alert! Het gevaar voor ernstige geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen is zeker niet geweken. Begin december heeft een door de Minister ingestelde Bewonersdelegatie uit o.a. Friesland, Overijssel en Gelderland een deskundig advies uitgebracht over Lelystad Airport :

 1. eerst herindelen van het luchtruim en dan openstellen van Lelystad
 2. opstellen van een volledig nieuw milieu-effect- rapport (MER)
 3. openstelling van Lelystad Airport per 1 april 2019 uitstellen.

*Kamerdebat teleurstellend, advies niet overgenomen* Enkele dagen voor Kerstmis is in de Tweede Kamer weer gesproken over Lelystad en is ook het Bewonersadvies aan de orde geweest. De uitkomst van het debat is teleurstellend omdat de Minister het advies niet overneemt. Er was weliswaar bij de Kamerleden en ook bij de Minister veel begrip voor de bezwaren die zijn ingebracht door diverse provincies, gemeenten en bewonersgroepen, maar uiteindelijk steunde de Kamer de Minister door een motie waarin de herindeling van het luchtruim als voorwaarde is gesteld te verwerpen met 79 tegen 70 stemmen. Het ministerie zal nu het zeer gebrekkige MER op een aantal punten corrigeren en daarna door een onafhankelijke commissie laten toetsen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat zal vervolgens overleg voeren met de betrokken provinciale bestuurders en opnieuw de Bewonersdelegatie raadplegen. In februari/maart zou er dan een definitief ontwerp van de vliegroutes kunnen zijn. Inmiddels heeft de Kamerfractie van de Christen Unie eind vorige week laten weten dat voor hen een zorgvuldig proces en het werken aan een draagvlak veel belangrijker is dan april 2019 als openingsdatum. Eenzelfde standpunt werd eerder ingenomen op het laatste D66 congres .

Geen echte verbetering, nog steeds lage vliegroutes

Op het eerste gezicht lijkt dit alles een verbetering vergeleken met de gang van zaken tot nu toe; het blijven echter noodmaatregelen om een uit de hand gelopen proces bij te sturen. De kernvraag blijft hoe je een goed en betrouwbaar onderzoek kunt doen naar de milieu-effecten als je de definitieve indeling van het luchtruim niet kent. HoogOverHattem gelooft daar niet in. Het belang van Hattem is groot omdat uit de huidige plannen onze stad als een van de meest getroffen plaatsen naar voren komt. Actie blijft nodig.

Vliegveld Lelystad is ernstige bedreiging leefklimaat Hattem en Wezep

Extreem laag vliegende vliegtuigen van en naar Lelystad Airport zullen per 1 april 2019 de rust van Hattem definitief om zeep helpen. Althans indien de Minister van Infrastructuur en Milieu haar zin krijgt. Dagelijks zullen meerdere vliegtuigen per uur boven Hattem verschijnen op ca. 1800 meter hoogte en boven ons prachtig woongebied scherp stijgen naar ca. 2700 meter, waarbij letterlijk een oorverdovend geluid op de Hattemse burgers neerstort. Dit gaat bovendien vergezeld van een aanzienlijke milieuvervuiling. Om de onrust bij bewoners te kanaliseren heeft de Minister een delegatie van bewoners uit diverse plaatsen o.a. in Gelderland en Overijssel gevraagd advies uit te brengen. Vrijdag 1 december is dat advies onder de titel “Een ander geluid” verschenen. Het doorwrochte rapport is niet mals. Zo schrijft de groep dat het politieke besluit tot de vestiging van Lelystad Airport genomen is zonder inzicht te hebben in allerlei gevolgen voor het luchtruim en bijvoorbeeld ook voor onze regio. De bestaande wetten en regels voor het openstellen van nieuwe luchthavens zijn ver onder de maat, het Luchthavenbesluit is sterk verouderd. In gewoon Nederlands staat er eigenlijk : er deugt weinig of niets van de manier waarop alles is gegaan en nog steeds gaat. Let op: de gevolgen die mensen in verschillende woongebieden zullen ondervinden zijn onaanvaardbaar. Het dringende advies is om de luchthaven Lelystad niet open te stellen voordat het Nederlandse luchtruim is heringedeeld en een duidelijke visie is ontwikkeld over de positie van de luchtvaart in de samenleving. De actiegroep HoogOverHattem deelt de opvattingen van de bewonersdelegatie en roept de inwoners van Hattem op om samen met het gemeentebestuur en de gemeenteraad actief te blijven in het verzet tegen het doordrukken van de oorspronkelijke plannen. Dit gevaar is levensgroot, omdat de minister bij ontvangst van het advies meteen heeft gezegd: de openingsdatum van Lelystad op 1 april 2019 ligt vast en daar valt niet aan te tornen. Als enige concessie is zij bereid te onderzoeken of in de aanvliegroutes nog enige aanpassingen nuttig zijn. Deze uitkomst die resulteert in de vernietiging van onze levenssfeer, is voor HoogOverHattem onacceptabel. Wij roepen u allen op om mede-burgers, gemeentelijke bestuurders,(bevriende) kamerleden etc. attent te maken op dit naderend onheil voor huidige en toekomstige generaties.

Vliegtuigen heel laag over Hattem! Nee!!!

Op bijgevoegde kaart zie je het gebied, waar vanaf Vliegveld Lelystad de vliegtuigen laag over Hattem gaan vliegen.

Het kan bijna niemand ontgaan zijn. Vliegveld Lelystad gaat sterk uitbreiden en dat leidt tot enorme overlast. Oost-Nederland is in rep en roer en dat is terecht! Nadat in 2015 in een milieu-effectrapportage (M.E.R.) is aangegeven dat het vlieglawaai wel meevalt, blijkt nu dat de hinder onacceptabel groot is. Vliegtuigen gaan veel lager vliegen dan eerder beschreven; juist Hattem (met Wezep) wordt het meest getroffen. Vliegtuigen zullen binnenkort niet alleen zeer laag over ons woongebied vliegen, maar zullen soms boven onze huizen met veel geraas optrekken van 1800 naar 2700 meter om te veel lawaai voor de rest van de Veluwe te vermijden. Een lange traditie van plezierig wonen wordt met één klap omgezet in een negatief leefklimaat. Deze vernietiging van onze levenssfeer is onacceptabel. Zowel in Overijssel als in Gelderland zijn bewonersgroepen uit protest opgestaan en verzetten zich met kracht van argumenten tegen de gang van zaken. In Noord-Overijssel en Noord-Gelderland zijn de Actiegroepen HoogOverijssel en HoogOverWezep opgericht. HoogOverijssel heeft aangetoond dat in de M.E.R. minimaal zeven verkeerde essentiële aannames zijn gehanteerd. Vele Hattemse burgers realiseren zich dat hun stad ernstig bedreigd wordt. Daarom is de actiegroep “HoogOverHattem” gestart om te voorkomen dat Hattem onleefbaar wordt. Wij zijn niet tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad, maar wel tegen onnodig lage vliegroutes. Wist u dat: – Schiphol vanwege vlieglawaai niet verder uit mag breiden; – daarom vliegverkeer wordt verplaatst naar vliegveld Lelystad; – de vluchten (vooral vakantievluchten) van Lelystad vanaf april 2019 moeten starten; – de vliegtuigen van en naar Lelystad onder het vliegverkeer van Schiphol moeten vliegen; – er tot april 2019 geen tijd meer zou zijn om het luchtruim beter in te delen; – daarom de vliegtuigen boven de Veluwe onnodig laag gaan vliegen; – vliegtuigen boven Hattem op dit moment op zo’n 5.000 à 12.000 meter hoogte vliegen; – dit straks 1.800 meter wordt; – de luchtverkeersleiding als dat nodig is vliegtuigen nog lager mag laten vliegen. De geplande lage vliegroutes vanaf Lelystad bestaan uit een drie kilometer brede strook die over het zuidelijk deel van Hattem loopt. De vliegtuigen veroorzaken ontegenzeggelijk in heel Hattem onaanvaardbare geluidshinder. Als “HoogOverHattem” willen we u, als inwoners van Hattem, actief informeren over de gang van zaken. Wilt u ons steunen door aan te sluiten bij “HoogOverHattem” ? U bent zeer welkom, e-mail adres: hoogoverhattem@gmail.com Wij zullen actief samenwerken met het gemeentebestuur van Hattem en zijn ook al in overleg over samenwerking met vergelijkbare organisaties in onze regio. Leden Actiegroep: Dries Jonker, Freek Monster, Bertil Schuil, Joris Stroobach, Mijndert Ververs