Vliegtuigen heel laag over Hattem! Nee!!!

Op bijgevoegde kaart zie je het gebied, waar vanaf Vliegveld Lelystad de vliegtuigen laag over Hattem gaan vliegen.

Het kan bijna niemand ontgaan zijn. Vliegveld Lelystad gaat sterk uitbreiden en dat leidt tot enorme overlast. Oost-Nederland is in rep en roer en dat is terecht! Nadat in 2015 in een milieu-effectrapportage (M.E.R.) is aangegeven dat het vlieglawaai wel meevalt, blijkt nu dat de hinder onacceptabel groot is. Vliegtuigen gaan veel lager vliegen dan eerder beschreven; juist Hattem (met Wezep) wordt het meest getroffen. Vliegtuigen zullen binnenkort niet alleen zeer laag over ons woongebied vliegen, maar zullen soms boven onze huizen met veel geraas optrekken van 1800 naar 2700 meter om te veel lawaai voor de rest van de Veluwe te vermijden. Een lange traditie van plezierig wonen wordt met één klap omgezet in een negatief leefklimaat. Deze vernietiging van onze levenssfeer is onacceptabel. Zowel in Overijssel als in Gelderland zijn bewonersgroepen uit protest opgestaan en verzetten zich met kracht van argumenten tegen de gang van zaken. In Noord-Overijssel en Noord-Gelderland zijn de Actiegroepen HoogOverijssel en HoogOverWezep opgericht. HoogOverijssel heeft aangetoond dat in de M.E.R. minimaal zeven verkeerde essentiële aannames zijn gehanteerd. Vele Hattemse burgers realiseren zich dat hun stad ernstig bedreigd wordt. Daarom is de actiegroep “HoogOverHattem” gestart om te voorkomen dat Hattem onleefbaar wordt. Wij zijn niet tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad, maar wel tegen onnodig lage vliegroutes. Wist u dat: – Schiphol vanwege vlieglawaai niet verder uit mag breiden; – daarom vliegverkeer wordt verplaatst naar vliegveld Lelystad; – de vluchten (vooral vakantievluchten) van Lelystad vanaf april 2019 moeten starten; – de vliegtuigen van en naar Lelystad onder het vliegverkeer van Schiphol moeten vliegen; – er tot april 2019 geen tijd meer zou zijn om het luchtruim beter in te delen; – daarom de vliegtuigen boven de Veluwe onnodig laag gaan vliegen; – vliegtuigen boven Hattem op dit moment op zo’n 5.000 à 12.000 meter hoogte vliegen; – dit straks 1.800 meter wordt; – de luchtverkeersleiding als dat nodig is vliegtuigen nog lager mag laten vliegen. De geplande lage vliegroutes vanaf Lelystad bestaan uit een drie kilometer brede strook die over het zuidelijk deel van Hattem loopt. De vliegtuigen veroorzaken ontegenzeggelijk in heel Hattem onaanvaardbare geluidshinder. Als “HoogOverHattem” willen we u, als inwoners van Hattem, actief informeren over de gang van zaken. Wilt u ons steunen door aan te sluiten bij “HoogOverHattem” ? U bent zeer welkom, e-mail adres: hoogoverhattem@gmail.com Wij zullen actief samenwerken met het gemeentebestuur van Hattem en zijn ook al in overleg over samenwerking met vergelijkbare organisaties in onze regio. Leden Actiegroep: Dries Jonker, Freek Monster, Bertil Schuil, Joris Stroobach, Mijndert Ververs

5 reacties op “Vliegtuigen heel laag over Hattem! Nee!!!”

Geef een reactie