Welkom bij HoogOverHattem

De stichting HoogOverHattem is opgericht vanuit de zorg voor bewoners en leefomgeving van Hattem als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

De stichting heeft ten doel het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van:

  • de aantasting van het woon- en leefklimaat;
  • veiligheidsrisico’s;
  • de aantasting van natuurgebieden, habitats, flora en fauna, binnen het grondgebied van de gemeente Hattem.

Dit als gevolg van de instelling en het gebruik van aan- en uitvliegroutes naar en van luchthaven Lelystad Airport boven het grondgebied van de gemeente Hattem, alsmede de getroffen gebieden in Friesland, Gelderland en Overijssel, zulks met het oog op het behoud van een gezond, goed, veilig en aantrekkelijk woon- en leefklimaat in de gemeente Hattem voor inwoners, instellingen, bedrijven, recreanten en tot behoud van natuurwaarden, zulks mede ter behartiging van de belangen van natuurlijke personen en rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek die worden getroffen door de instelling en het gebruik van deze aan- en uitvliegroutes.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

  • het geven van voorlichting, inspraak en politiek-bestuurlijke beïnvloeding;
  • het voeren van procedures, waaronder begrepen collectieve acties, uitgezonderd individuele particuliere acties;
  • het uitvoeren en doen uitvoeren van feitelijke werkzaamheden die de doelstelling bevorderen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

de heer K.M. (Marco) Middelkoop : Voorzitter
de heer M. (Mijndert) Ververs : Secretaris en penningmeester
de heer B.C. (Bertil) Schuil
de heer D. (Dries) Jonker
de heer F. H. (Freek) Monster