Doneren

De stichting HoogOverHattem is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
De stichting heeft de ANBI status per 23 maart 2018 verkregen.

Bankgegevens:

  • Stichting HoogOverHattem
  • NL37 ABNA 0826 3115 63

Steun onze acties, u kunt via het formulier onder aan de pagina direct met Ideal doneren.

Hieronder treft u de relevante informatie van de stichting: