Onafhankelijk bureau CE Delft: nulgroei luchtvaart leidt niet tot economische schade

Woensdag 15 november was in de Tweede Kamer een hoorzitting over verduurzaming van de luchtvaart. Onafhankelijke denktank CE Delft gaf daarbij een presentatie voor de Kamerleden.

Er bestaan hardnekkige mythes over de relatie tussen luchtvaart en economische groei, aldus CE Delft. Eén van de redenen die vaak is aangevoerd om de groei van de luchtvaart te accommoderen, is het vermeende positieve effect voor de nationale economie.

Er is veel onderzoek gedaan naar de vraag of er een causaal verband is tussen het luchtvaartnetwerk, connectiviteit, omvang van de luchtvaartsector en economische groei. Ondanks al dit onderzoek is een causaal verband echter nooit aangetoond.

Het ligt ook niet voor de hand; het merendeel van de mensen vliegt om vakantie te houden en niet om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie. Nederlandse toeristen geven meer geld uit in het buitenland dan buitenlandse toeristen in Nederland, dus meer luchtvaart betekent een afname van de binnenlandse bestedingen, niet een toename.

Een beperkte groei of een nulgroei van luchtvaart leidt dan ook niet tot economische schade, aldus CE Delft.

De schriftelijke bijdrage van CE Delft vindt u hier. 

De Nationale ombudsman vraagt om uw mening

Windmolenparken, vliegroutes, snelwegen: als inwoner kan je in een klein land als Nederland heel direct te maken krijgen met grote plannen van de overheid, zo weten wij ondertussen ook in Hattem.

De Nationale ombudsman onderzoekt hoe de overheid inwoners hierbij kan betrekken. Laat uw mening horen via onderstaande link, waar u ook verdere informatie vindt.

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/de-nationale-ombudsman-vraagt-om-uw-mening-wat-vindt-u-van-de-informatieverstrekking