Burgemeester Hattem: “Lelystad Airport tast geloofwaardigheid van overheid aan.”

Van Asseldonk sprak in zijn speech uitgebreid over het imago van het openbaar bestuur. Volgens de waarnemend burgemeester, die de naar Hardenberg vertrokken Jan Willem Wiggers in de Hanzestad in september opvolgde, is het niet vreemd dat het vertrouwen in het openbaar bestuur afbrokkelt.

,,Het Rijk gaat de snelheid op autowegen verlagen vanwege de stikstofproblematiek en gaat tegelijk een Formule 1-circuit openen in de duinen’’, aldus Van Asseldonk, ,,of een nieuw vliegveld voor vakantievluchten. Dat kan in mijn ogen niet. Wat wil het Rijk nu? Welk probleem wordt nu opgelost en hoe?’’

Lees het hele artikel hier

In verschillende bestuurslagen op lokaal en regionaal niveau blijft het verzet tegen de opening van Lelystad Airport met haar laagvliegroutes stevig groeien. Op de website van de samenwerkende actiegroepen staat een overzicht, klik hier.

Hattem zwaar geraakt door laagvliegroutes

Er waren veel bezoekers op de informatieavond over laagvliegen en Lelystad Airport in De Marke op 26 november. De bezoekers werden welkom geheten door Marco Middelkoop, voorzitter van stichting HoogoverHattem die de avond organiseerde.
Verschillende sprekers uit Hattem en de regio belichtten verschillende aspecten. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat Hattem hard geraakt gaat worden door de overlast van laagvliegroutes. Bovendien blijkt dat het ministerie van Infrastructuur over de rug van burgers Lelystad Airport zo snel mogelijk wil openen.

Steffen Hofstra, voorzitter Buurtvereniging Wilsum, gaf een heldere update over het proces tot opening van Lelystad Airport. Hij maakte duidelijk dat bezorgde burgers al veel bereikt hebben. De weerstand tegen Lelystad Airport neemt toe, maar de regering trekt alles uit de kast om opening van het vliegveld toch door te duwen.

Wieger van der Veen uit Hattem toonde een 3D kaart die hij met zijn zoon gemaakt had, waarop duidelijk blijkt dat vliegtuigen boven Hattem gaan doorstijgen van 1800 naar 2700 meter. Het doorstijgen geeft veel meer lawaai (+ 10 decibel) dan een horizontaal vliegend vliegtuig. De vliegtuigen vliegen in een corridor van ca. 3,6 km breed waardoor ze over heel Hattem kunnen vliegen en overal gehoord kunnen worden.

Auke Schipper, wethouder van Hattem, vertelde hoe de gemeente zich stevig heeft ingezet om samen met omliggende gemeenten de situatie te verbeteren. De minister had het over “optimalisatie” van laagvliegroutes terwijl dat slechts een beperkte verschuiving van veel lawaai is. Hattem heeft met enkele andere gemeentes gezamenlijk een brief aan de minister gestuurd. Daarin staat dat laagvliegroutes van tafel moeten en “optimalisatie” geen wezenlijke verbetering geeft.

Tot slot vertelde Marjolijn Arissen van HoogoverWezep over geluid en geluidsmetingen. Zij gaf uitleg over de Explane app die mensen zelf kunnen downloaden om geluid van vliegtuigen te meten. Wethouder Schipper gaf aan dat de gemeente ook zelf meetapparatuur wil laten plaatsen om de geluidsoverlast betrouwbaar te monitoren. Hij onderzoekt de mogelijkheden daarvoor. Link naar de makers van de Explane App.

De opkomst was groot met meer dan 120 bezoekers waaronder ook veel raadsleden. De sprekers waren deskundig en de discussie levendig. Maar de droeve boodschap is dat de leefbaarheid in Hattem ernstig wordt aangetast als Lelystad Airport daadwerkelijk open zou gaan.