Avond over Laagvliegroutes: grote zorgen onder de inwoners

Op 30 oktober organiseerde de stichting HoogoverHattem in MFC de Marke een avond over laagvliegroutes over Hattem e.o. ten gevolge van de opening van Lelystad Airport. Dat leidde tot veel verontrusting en boosheid over het optreden van de overheid.

Het doel van Hoog over Hattem was om de inwoners van Hattem een beeld te geven van wat ons, letterlijk, boven het hoofd hangt, hoe het zover heeft kunnen komen en wat we er nog aan kunnen doen. Daarvoor was een ervaringsdeskundige uitgenodigd die uit eigen ervaring kon vertellen wat het betekent als je niet meer een normaal gesprek met je buurman kunt voeren vanwege het lawaai van overkomende vliegtuigen.
Daarna gaf Wieger van der Veen een geluidsdemonstratie door opnames van de
belevingsvlucht op het het juiste geluidsniveau af te spelen.
Vervolgens werd gezamenlijk de documentaire “Lelystad Airport in nevelen gehuld” bekeken. Deze film geeft een helder beeld van de dreigende problemen bij laagvliegen. Naast de enorme geluidsoverlast dag en nacht, aantasting van de gezondheid o.a. door slaaptekort en (ultra)fijnstof zijn de vliegroutes bovendien onveilig: op de lage hoogte van 1800 meter vliegen veel grote vogels vliegen èn er zijn geen uitwijkmogelijkheden. Het is vragen om ongelukken. Ook vertellen
deskundigen in de documentaire dat de huidige indeling van het Nederlandse luchtruim dateert uit de jaren ’50. De huidige indeling is dus niet geschikt voor het intensieve vliegverkeer, daarom is het
onbegrijpelijk dat de overheid een luchtruimherziening voor zich uit blijft schuiven.

Politiek

Na de documentaire gingen de inwoners in verschillende themahoeken met elkaar en lokale politici in gesprek over hun zorgen en wat men er nog aan kan doen. Er waren raadsleden van Christenunie,
CDA, VVD en D66. De PvdA had zich afgemeld. De raadsleden vertelden aan het einde wat zij uit hun discussie hadden “opgehaald”. Tevens maakten zij duidelijk dat zij via de lijnen van hun partij veel
druk uitoefenen op de provinciale en landelijke politiek met als doel eerst het luchtruim herindelen en pas daarna Lelystad Airport openen.
Daarna was het woord aan wethouder Auke Schipper die vertelde dat er mogelijkheden zijn om in plaats van op 1800 meter 300 à 500 meter hoger te vliegen.
De aanwezige geluidsexpert merkte daarover op dat dit voor de geluidsbeleving nauwelijks verschil maakt, het geluid klinkt dan vrijwel even hard. Daarna ontwikkelde zich een stevige discussie met de wethouder over diverse onderwerpen.

Al met al een enerverende avond en een groeiende verontrusting en actiebereidheid onder de inwoners van Hattem.

30 oktober 2018 Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 30 oktober houdt Stichting HoogOverHattem vanaf 19:30 uur een bijeenkomst in de Marke.

Er is namelijk sinds de zomer veel gebeurd. Vorige week schreven de burgemeesters van de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg een brief aan Provinciale Staten van Gelderland. Geen van allen willen zij de opening van Lelystad Airport voor het luchtruim opnieuw is ingedeeld en zij roepen de provincie Gelderland op zich bij dit standpunt aan te sluiten. Inmiddels heeft de Provincie Gelderland dat ook gedaan. Tegelijkertijd gaat de minister hard door met de plannen om Lelystad Airport te openen.

In de bijeenkomst op 30 oktober willen wij samen bespreken waar we nu staan als Hattemers. Wanneer worden beslissingen genomen over Lelystad Airport, wat is de tijdslijn en op welk moment en op wat voor manier kunnen we op dit proces nog invloed uitoefenen.

Wilt u actief mee willen helpen, dan kunt u zich melden via info@hoogoverhattem.nl.

HoogOverHattem gaat inspreken bij Provinciale Staten

HATTEM – Actiegroepen waaronder HoogOverHattem gaan inspreken bij de Provinciale Staten van Gelderland. “Wij verwachten van de Statenleden veel meer oppositie tegen de plannen om zo absurd laag over Hattem te vliegen. Met name van de Statenleden VVD, CDA, D66 en CU, de partijen zijn vertegenwoordigd in de regeringscoalitie”, aldus HoogOverHattem.

HoogOverHattem vindt dat het  Kabinet nog steeds voorstander is van de opening van Lelystad Airport en dus van de laagvliegroutes. De Gelderse Statenleden zijn volgens hen veel te stil terwijl uit de provincie Overijssel een krachtig “nee” is te horen tegen de plannen.

“Gevolg: straks zitten we allemaal in de herrie, worden mensen ziek van de uitstoot van ultrafijnstof uit vliegtuigmotoren en is de rust in Hattem voorbij. Kom ook naar Arnhem op woensdag 12 september om 17.00 uur in de Statenzaal van het Huis der Provincie, Markt 11”, roept HoogOverHattem de mensen op. “Een volle publieke tribune laat zien dat de inwoners tegen de huidige plannen zijn. Samen met u zeggen wij: het Nederlandse luchtruim eerst volledig opnieuw herindelen voordat Lelystad Airport open mag. Deze herindeling zal de noodzaak tot laagvliegen moeten wegnemen. Leefmilieu en gezondheid zijn nummer één !”

Uit: Dijkpoorter.nl

Broeierige sfeer bij laagvlieginformatie avond

HATTEM – In Hattem komen de inwoners in beweging tegen laagvliegroutes naar Lelystad Airport. Er kwamen op 18 juli meer dan 120 mensen naar een informatieavond, veel meer dan in de zaal pasten. De sfeer wisselde tussen verbazing, verontrusting en boosheid. Het initiatief voor de avond kwam van de lokale VVD die een aantal deskundigen bereid gevonden had om te vertellen over veiligheid, gezondheid, geluid en acties die op stapel staan. Verkeersvlieger en luchtruimdeskundige Hadriaan van Nes uit Dalfsen legde uit dat er veel minder uitstoot en geluid en veel meer vliegveiligheid ontstaat als de overheid eerst het luchtruim herindeelt en organiseert op de wijze zoals in onder andere Duitsland en Engeland gebruikelijk is. Roel Rischen, huisarts in Hattem, maakte duidelijk dat vliegtuigen veel ultrafijnstof uitstoten en dat deze bijzonder kleine deeltjes in organen, zenuwstelsel en hersenen terecht kunnen komen. Hij noemt ultrafijnstof een sluipmoordenaar en vindt het onbegrijpelijk dat de overheid enerzijds roken ontmoedigt maar anderzijds het luchtruim zo indeelt dat er extra ultrafijnstof op lage hoogtes over de bevolking wordt verspreid. Een geluidsexpert die bij de metingen van de belevingsvlucht betrokken was, Wieger van der Veen, liet zien dat er 3 decibel méér geluid gemeten is dan in de Milieu Effect Rapportage (MER) berekend was. Door de te lage geluidswaarde in de MER zullen er aanzienlijk meer vluchten uitgevoerd worden dan bij de werkelijk gemeten geluidswaarde toegestaan zou zijn. Mijndert Ververs, voorzitter van de Samenwerkende Actiegroepen te gen Laagvliegen (SATL), merkte op dat er in veel rapporten fouten zitten die allemaal in het voordeel van de overheid/Schiphol/Lelystad Airport uitvallen. Hij vindt het lastig om het gezond verstand bij de overheid in de discussie over laagvliegen te krijgen. Hij vroeg het publiek “blijven we knokken?” waarop met applaus en luid Ja-geroep werd gereageerd vanuit de warme zaal.

Dijkpoorter – 25 juli 2018

Landelijk protest Lelystad Airport en luchtvaartgroei op 23 juni

Op 23 juni slaan bewonersgroepen en milieu-organisaties de handen ineen om een stop op de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport te eisen en ook te protesteren tegen ongebreidelde luchtvaartgroei. In Zwolle spreken onder meer oud-minister Jan Terlouw, Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) en onderzoeker Leon Adegeest van HoogOverijssel. In zes steden rondom luchthavens gaan omwonenden, politici en vele anderen tijdens een landelijke protestdag de straat op: Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Eelde. De bijeenkomsten worden georganiseerd door het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart en Greenpeace. De lokale/regionale actiegroepen waaronder HoogOverHattem ondersteunen de actie in Zwolle. Zij vragen iedereen die iets wil doen tegen de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport op zaterdag 23 juni om 13.00 uur naar Park De Wezenlanden in Zwolle te komen. Om een gezamenlijke vuist te maken tegen laagvliegen waar vooral ook Hattem en Wezep veel overlast van zullen ondervinden. Maar ook om de explosieve groei van het vliegen aan te kaarten; de luchtvaart neemt steeds grotere delen van het luchtruim in gebruik. Met alle gevolgen van dien voor mens, natuur, klimaat en regio’s. Door deel te nemen aan deze actiedag kunt u zélf aan de landelijke politiek laten zien wat u ervan vindt. De laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport moeten van tafel. De uitzonderingspositie van de luchtvaart, die leidt tot steeds meer vluchten, grotere vliegvelden en extreem lage ticketprijzen is niet langer houdbaar. Gezamenlijk roepen we de overheid op om de laagvliegroutes te stoppen en de eindeloze groei in de luchtvaart in te ruilen voor betere en duurzame alternatieven. De bijeenkomst in Zwolle start om 13.00 uur in Park de Wezenlanden aan de Wethouder Alferinkweg. Het podiumprogramma in het park vindt plaats tussen 13.00 en 14.00 uur, waarna een voettocht volgt richting het Oude Gemeentehuis. Podiumacts worden afgewisseld met korte toespraken van onder meer: -Jan Terlouw, voormalig Minister van Economische Zaken en v/h Commissaris van de Koningin – Leon Adegeest, bekend onderzoeker van HoogOverijssel, aangesloten bij de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) – Suzanne Kröger, lid Tweede Kamer / fractie GroenLinks – Anna Schoemakers, directeur Greenpeace Nederland Het actuele sprekersprogramma is te vinden op http://stopluchtvaartgroei.nl/zwolle/

Informatieavond Wezep

Morgenavond: Morgenavond is er samen met @HoogoverWezep een informatieavond over de gevolgen van #LelystadAirport. We moeten ons nú laten horen om straks geen herrie te hebben. 13 december, 19.30 bij #coelenhage in Wezep!!