Opinie in NRC

Op zaterdag 4 januari is door NRC een opiniestuk geplaatst over Lelystad Airport. Dit stuk is geschreven door Mijndert Ververs van HoogOverHattem, tevens voorzitter van SATL samen met Leon Adegeest en Jan Rooijakkers van HoogOverijssel en Paul Werkman van HoogOverWezep. Het stuk is hieronder eveneens geplaatst.
Link naar NRC / PDF versie:

Lelystad Airport zet miljoenen Nederlanders in de herrie

Duurzaam vliegen

Lelystad Airport is een ramp in wording, schrijven Mijndert Ververs en anderen.

Lelystad Airport zet miljoenen Nederlanders in de herrie

Mijndert Ververs, Hattem, voorzitter van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen en lid van actiegroep HoogoverHattem
Leon Adegeest, Dalfsen, onderzoeker van actiegroep HoogOverijssel
Jan Rooijakkers, Dalfsen, voorzitter van Stichting HoogOverijssel
Paul Werkman, Wezep, onderzoeker van actiegroep HoogoverWezep

Den Haag heeft altijd beweerd dat Lelystad Airport nodig is om Schiphol te ontlasten. Dat klopt niet. Schiphol zal de vakantievluchten die het Rijk naar Lelystad wil verplaatsen, direct vervangen door andere, intercontinentale vluchten. Bovendien wil Schiphol gewoon doorgroeien. De omgeving van Schiphol wordt dus niets wijzer van Lelystad Airport.

Daar komt bij dat de uitbreiding van Lelystad Airport uitsluitend bedoeld was voor het overnemen van bestaande vakantievluchten van Schiphol. Maar Europa heeft daar nu juridische bezwaren tegen. Om aan die bezwaren tegemoet te komen, maakte de minister op 14 december ten einde raad bekend dat ze Lelystad Airport toch wil gaan gebruiken voor zogeheten ‘autonome groei’, oftewel voor nieuwe vliegmaatschappijen en voor vluchten die nu nog niet plaatsvinden vanaf Schiphol. Dit is niet alleen flagrant in strijd met alle afspraken die gemaakt zijn met de Tweede Kamer, maar het holt ook de betekenis van Lelystad Airport als overloopluchthaven voor Schiphol uit.

De argumenten tegen een opening van Lelystad Airport zijn inmiddels talrijk. Lelystad Airport is een aantoonbare verslechtering voor ons klimaat, onze natuur, onze veiligheid en gezondheid, en bezorgt de Noord- en Oost-Nederlandse economie grote schade. In de toeristische sectoren die onder de laagvliegroutes liggen, wordt gevreesd voor het verlies van vele duizenden arbeidsplaatsen.

Kern van de zaak is dat Lelystad Airport luchtvaart-technisch op een doodongelukkige locatie gesitueerd is. Het vliegveld ligt precies onder de aanvliegroutes naar Schiphol. Op deze route zetten dagelijks duizenden laagvliegende toestellen vanuit Scandinavië, Azië, Oost-Europa en Afrika hun landing in. Strijk eens neer op een zomers terras in Lelystad of Almere, en verbaas u over de niet aflatende stroom vliegtuigen die u laag om de oren vliegen. De vakantievliegtuigen van en naar Lelystad Airport zijn straks genoodzaakt om nóg lager te vliegen, zodat ze onder het Schiphol-verkeer blijven. Uit onderzoek van de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen (SATL) blijkt dat meer dan 60 gemeenten en ongeveer de helft van de liefst 60 Europees beschermde en kwetsbare Natura2000-gebieden in Noord- en Oost-Nederland hun stilte en schone lucht wordt afgenomen. Natuurgebieden als de Weerribben, de Holterberg en de Veluwe verliezen daardoor hun rust, aantrekkingskracht en nationale relevantie.

In Oost- en Noord-Nederland zien straks ongeveer een miljoen Nederlanders zich geconfronteerd met piekbelastingen vlieglawaai die kunnen oplopen tot meer dan 65 dB. Let wel: het standaard geluidniveau in de landelijke en natuurrijke delen van Oost-Nederland schommelt op windstille dagen rond de 35 dB. Een toename van 3 dB leidt telkens tot een verdubbeling van de geluidsintensiteit. Een toename van 30 dB betekent daarmee een ontzaglijke herrie, die niet thuishoort in de regio’s die behoren tot Nederlands laatste, belangrijke bos- en natuurgebieden.

Lelystad Airport veroorzaakt door zijn ongunstige ligging en laagvliegroutes naar schatting tien keer meer geluidgehinderden dan nodig. Hiermee is Lelystad Airport een leefmilieuramp in wording. Minister Van Nieuwenhuizen beseft niet hoeveel burgers ze intens verdrietig maakt met dit vooruitzicht. Ze beseft evenmin hoeveel schade ze berokkent aan het vertrouwen in het politiek-bestuurlijke systeem, uitgerekend in de regio’s waar de gehechtheid aan dit systeem traditioneel groot is.

Op bezoek bij RTV Hattem

Op zaterdagochtend 20 oktober 2018 zijn Bertil Schuil en Marco Middendorp in de uitzending bij RTV Hattem geweest. In het programma Hattem Actueel hebben zij gesproken over de situatie bij Lelystad Airport. Ruim 20 minuten zijn Bertil en Marco geïnterviewd over de vliegroutes, geluidhinder en ultra fijnstof.

Tot slot hebben zij de Hattemers uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van 30 oktober 2018

Het hele programma Hattem Actueel is te beluisteren via RTV Hattem

Interview Leon Adegeest

In dit documentaireinterview vertelt Leon Adegeest uit Dalfsen welke fouten hij uit het MER-onderzoek heeft gehaald: – Op routes van en naar het zuiden 2x zo veel vliegtuigen dan berekend; – Per vliegtuig 2x zo veel lawaai, omdat motorvermogen van de vliegtuigen niet goed berekend is; – In MER wordt geen rekening gehouden met de beperkte luchtruimte, waardoor vliegtuigen 2x lager moeten vliegen dan berekend. Nieuw onderzoek is daarom hard nodig. Tot die tijd kan Lelystad NIET open.

Artikel Volkskrant 29-11-2017

De Volkskrant had gisteren een erg sterk artikel (Bron) over wat er mis is met Vliegveld Lelystad en de bijbehorende vliegroutes.

Schematisch Luchtruim (Volkskrant 29-11-2017)

Deze animatie laat het uitstekend zien: Schiphol heeft Lelystad nodig om zelf te kunnen groeien, maar biedt geen luchtruimte aan de vliegtuigen voor Lelystad. Resultaat is dat vliegtuigen onredelijk lang laag moeten vliegen. Bij het dalen, zoals op de animatie, maar OOK bij het stijgen. Over heel #Hattem vliegen de vliegtuigen straks op 1800meter over. Het is simpelweg niet nodig als het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Dus eerst herindelen, dan #vliegveldlelystad