Gevaar van lage vliegroutes boven Hattem blijft bestaan!!

HoogOverHattem wil de inwoners van Hattem zo goed mogelijk informeren over alles rondom het vliegveld Lelystad. Nog steeds geldt : Hattem blijf alert! Het gevaar voor ernstige geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen is zeker niet geweken. Begin december heeft een door de Minister ingestelde Bewonersdelegatie uit o.a. Friesland, Overijssel en Gelderland een deskundig advies uitgebracht over Lelystad Airport :

  1. eerst herindelen van het luchtruim en dan openstellen van Lelystad
  2. opstellen van een volledig nieuw milieu-effect- rapport (MER)
  3. openstelling van Lelystad Airport per 1 april 2019 uitstellen.

*Kamerdebat teleurstellend, advies niet overgenomen* Enkele dagen voor Kerstmis is in de Tweede Kamer weer gesproken over Lelystad en is ook het Bewonersadvies aan de orde geweest. De uitkomst van het debat is teleurstellend omdat de Minister het advies niet overneemt. Er was weliswaar bij de Kamerleden en ook bij de Minister veel begrip voor de bezwaren die zijn ingebracht door diverse provincies, gemeenten en bewonersgroepen, maar uiteindelijk steunde de Kamer de Minister door een motie waarin de herindeling van het luchtruim als voorwaarde is gesteld te verwerpen met 79 tegen 70 stemmen. Het ministerie zal nu het zeer gebrekkige MER op een aantal punten corrigeren en daarna door een onafhankelijke commissie laten toetsen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat zal vervolgens overleg voeren met de betrokken provinciale bestuurders en opnieuw de Bewonersdelegatie raadplegen. In februari/maart zou er dan een definitief ontwerp van de vliegroutes kunnen zijn. Inmiddels heeft de Kamerfractie van de Christen Unie eind vorige week laten weten dat voor hen een zorgvuldig proces en het werken aan een draagvlak veel belangrijker is dan april 2019 als openingsdatum. Eenzelfde standpunt werd eerder ingenomen op het laatste D66 congres .

Geen echte verbetering, nog steeds lage vliegroutes

Op het eerste gezicht lijkt dit alles een verbetering vergeleken met de gang van zaken tot nu toe; het blijven echter noodmaatregelen om een uit de hand gelopen proces bij te sturen. De kernvraag blijft hoe je een goed en betrouwbaar onderzoek kunt doen naar de milieu-effecten als je de definitieve indeling van het luchtruim niet kent. HoogOverHattem gelooft daar niet in. Het belang van Hattem is groot omdat uit de huidige plannen onze stad als een van de meest getroffen plaatsen naar voren komt. Actie blijft nodig.

11 reacties op “Gevaar van lage vliegroutes boven Hattem blijft bestaan!!”

  1. Pingback: Ks Quik 5000
  2. Pingback: sahabat qq
  3. Pingback: Cartel cartridges
  4. Pingback: bonanza178 slot

Geef een reactie