Hoe staat het met Lelystad Airport ?

In de stilte voor opnieuw een mogelijke storm heeft HoogOverHattem in de maand januari deelgenomen aan gesprekken met Tweede Kamerleden en de top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Begin vorige week is er ook overleg geweest met minister Mw Van Nieuwenhuizen. En elke keer is met steekhoudende argumenten aangedrongen op een herindeling van het luchtruim en een geheel nieuwe milieu effect rapportage (MER) alvorens de luchthaven Lelystad kan worden geopend.

Belangrijk is ook dat er goede informatie aan de burgers wordt gegeven en dat het proces van besluitvorming transparant is. Er is nu bericht gekomen dat een reparatie van de MER bijna is voltooid en dat de beoordeling daarvan door de Bewonersdelegatie (inwoners uit o.a. Gelderland en Overijssel) deze week wordt afgerond. Alles blijft geheim tot eind februari de minister haar voorgenomen besluit zal meedelen aan de Tweede Kamer. Met spanning wordt daar naar uitgezien.

  • Is er werkelijk geluisterd naar alle argumenten en ingebrachte bezwaren tegen geluidsoverlast en milieuvervuiling ?
  • Staat een veilige afhandeling van het vliegverkeer op nummer één ?
  • Of is er wat geknutseld op de manier zoals dat ook vorig jaar is gedaan en leidt dit opnieuw tot een storm van protest ?

Stichting HoogOverHattem i.o. organiseert zo spoedig mogelijk na het beschikbaar zijn van alle gegevens een informatiebijeenkomst in het stadhuis. Houdt de Dijkpoorter en de website daarvan in de gaten ! Kijk ook op: www.facebook.com/hoogoverhattem www.twitter.com/hoogoverhattem of reageer via hoogoverhattem@gmail.com

4 reacties op “Hoe staat het met Lelystad Airport ?”

  1. Pingback: ytmp4
  2. Pingback: Plaid Bassetti

Geef een reactie