Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL)): noodzaak laagvliegen al jaren bekend

Al veel eerder dan in de publicatie van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat uit juni 2017 was bekend dat LelystadAirport alleen bereikbaar is voor grote verkeersvliegtuigen door langdurig laag te vliegen onder de bestaande aan- en uitvliegroutes naar Schiphol. Dit blijkt uit onderzoek dat door HoogOverijssel is uitgevoerd naar de vlieghoogten van verkeersvliegtuigen boven Nederland. Aan de Alderstafel Lelystad werd besloten dat het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport niet mag interfereren met het verkeer van en naar Schiphol. Rechtstreeks gevolg van dit besluit is dat de routes naar Lelystad vanwege de veiligheid onder die van Schiphol moeten liggen. Boven Oost-Nederland en Noord-Nederland liggen belangrijke aan- en uitvliegroutes van Schiphol. Het gaat met name om routes naar Azië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Europa, op een hoogte van 5 tot 8 kilometer. Uit het onderzoek van HoogOverijssel komt naar voren dat de kruisingen tussen het Schiphol-verkeer en het geplande Lelystad-verkeer bij Hoenderloo op de Veluwe en bij Munnekeburen in Friesland maatgevend zijn. Op deze punten ligt het Schiphol-verkeer relatief laag, waar het Lelystad- verkeer weer met een ruime marge onder moet blijven. Daardoor blijven vertrekkende vliegtuigen lang laag en moeten naderende vliegtuigen vroeg dalen. LVNL moet deze knelpunten al lang hebben gekend en dus hebben geweten waar en hoe en hoe lang er zo laag gevlogen zou gaan worden. Reeds in 2009 was bekend dat lang laagvliegen boven Oost- en Noord-Nederland noodzakelijk is binnen de geformuleerde randvoorwaarden, aldus een rapport van Luchtverkeersleiding Nederland aan de zgn. Alderstafel. Dit rapport heeft de Tweede Kamer echter nooit bereikt. De politiek heeft zich moeten baseren op de informatie die het ministerie wilde doorspelen vanuit de Alderstafel. Pas in juni 2017 maakte het ministerie de lage aansluitroutes bekend, waarbij toenmalig staatssecretaris Dijksma later stelde dat de noodzaak tot laagvliegen een nieuw verworven inzicht was. Het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport was toen al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Leon Adegeest, hoofdopsteller van het HoogOverijssel rapport:”Er is jarenlang geprobeerd om de regio niet te informeren. Met een rammelende milieueffectrapportage, die uitgaat van een veel te klein studiegebied én de wetenschap dat laagvliegen noodzakelijk is, is opdracht gegeven om de bouw van Lelystad Airport te starten. Regionale bestuurders zijn jarenlang blind geweest en gezwicht voor mooie beloften over banen en gouden bergen over economische ontwikkeling“. Nu het vliegveld bijna af is, komt er alsnog veel weerstand uit de regio, zeggen de voorstanders. Logisch, dat had de rijksoverheid zich ook wel veel eerder kunnen en moeten bedenken. Of ze hebben toen gedacht: we houden het stil, of ze hebben überhaupt geen rekening gehouden met weerstand uit de regio’s. “Dat laatste zou een blunder zijn, het eerste ruikt naar misleiding van publiek, (lokale) bestuurders en inwoners van de regio’s.”, stelt Adegeest. SATL eist dat minister Van Nieuwenhuizen alsnog het besluit neemt om eerst het luchtruim opnieuw in te delen en pas daarna Lelystad Airport te openen. Maar alleen als het mogelijk is de vliegtuigen te laten klimmen en dalen volgens moderne principes als CCO/CDO (Continuous Climb Operation/Continuous Descent Operation).

CDO en CCO (bron: Eurocontrol)

De minister zet de Tweede Kamer met een onmogelijke keuze voor het blok. Oftewel: kiezen voor de belangen van Schiphol en Lelystad Airport , of voor die van de inwoners en de natuur in Oost- en Noord-Nederland. Vasthouden aan het Aldersakkoord en Lelystad Airport snel openen leidt tot grote nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu in meer dan vijftig gemeenten. Gezien onderliggende feiten die telkens opnieuw boven tafel komen lukt het niet het vertrouwen terug te winnen, zoals minister van Nieuwenhuizen wil. Wij roepen de Tweede Kamer op zich niet te laten dwingen tot een onmogelijke keuze. Adegeest: “Lelystad Airport mocht worden gebouwd ondanks tal van onzekerheden rondom de vliegroutes en milieugevolgen. En ook met voorbijgaan aan mogelijkheden tot het uitplaatsen van vluchten. Zo’n gang van zaken mag je nooit belonen “. Garanties voor hogere vliegroutes voor Lelystad blijven tot nu toe uit, er zijn alom tegenstrijdige berichten. De Tweede Kamer moet een streep trekken: tot hier en niet verder ! Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) 22 mei 2018 SATL: Samenwerking van 18 actiegroepen uit Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Holland.