Wordt ook Hattem de klos ?

Gevaar van laagvliegende en stijgende vliegtuigen is heel groot!

HoogOverHattem was onlangs weer aanwezig bij een ontmoeting met Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Zij bezocht onze regio voor de tweede keer om met bestuurders en inwoners te spreken over Lelystad Airport. Van verschillende kanten en zeker ook namens HoogOverHattem werden nogmaals grote bezwaren geuit tegen de plannen die ook na wat kleine aanpassingen weinig of niets oplossen. Geluidsoverlast, veiligheidsrisico’s, uitstoot van fijnstof, het verdwijnt allemaal niet en is onaanvaardbaar. Daar komt nog bij dat vooral inwoners van Wezep, Hattemerbroek en Hattem in de fuik worden gelokt van een vastgesteld en juridisch moeilijk aanvechtbaar Luchthavenbesluit. Als Stichting HoogOverHattem richten we ons deze keer met klem tot de inwoners van onze mooie stad. Hattem zal ook de wrange vruchten plukken van het langs- en overvliegende verkeer en het stijgende verkeer. Er worden geen concrete, laat staan structurele oplossingen geboden voor de problematiek van laag vliegen in de “bottleneck” waartoe ook Hattem behoort. In de voorstellen staan slechts vage voorspiegelingen met teksten als “kansrijke optimalisaties” en “de luchtverkeersleidingen zien wel ruimte om de route te optimaliseren”. De winst die met de beoogde optimalisaties zou worden geboekt valt bovendien in het niet bij de gevolgen die regelmatig stijgen boven of nabij ons gebied met zich meebrengt. En dan te bedenken dat deze voorspiegelingen pas na de opening van Lelystad Airport zullen worden getoetst. Over de toezeggingen van de minister dat laagvliegen zal verdwijnen na herindeling van het luchtruim spreekt de Luchtverkeersleiding Nederland hardop zijn twijfels uit. Het is erg onduidelijk of er in onze regio vlieg-technisch wel hoger kan worden gevlogen dan 1800 meter. Uit allerlei onderzoek blijkt dat laagvliegen ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van de mensen die onder de vliegroutes wonen, leven en werken. Tot nu toe is er ook gebrek aan aandacht voor het veiligheidsvraagstuk, mogelijkheden om terug te keren naar Lelystad Airport bij calamiteiten waaronder vogelaanvaringen. Elke keer blijkt weer dat er geknutseld c.q. geknoeid wordt aan het proces dat tot een goede besluitvorming zou moeten leiden. Het is de hoogste tijd dat de inwoners van onze stad zich realiseren wat er allemaal kan gebeuren als de opening van de luchthaven Lelystad wordt doorgedrukt. Daarom : eerst het luchtruim volledig herindelen, vervolgens veilige en hinderarme (hoge) routes ontwikkelen en pas dan besluiten of Lelystad Airport wel open kan voor groot luchtverkeer. Wij blijven u informeren, spreken met Tweede Kamerleden, bestuurders en allerlei deskundigen, verdiepen ons in rapporten en ondernemen in samenwerking met inwoners uit diverse provincies duidelijke acties.

Uw steun wordt op prijs gesteld.

23 reacties op “Wordt ook Hattem de klos ?”

  1. Pingback: aksara178
  2. Pingback: mad labs dispo
  3. Pingback: Otp Bot
  4. Pingback: แทง ROV
  5. Pingback: Trustbet
  6. Pingback: bear archery
  7. Pingback: Skrota bilen
  8. Pingback: Skrot Angered

Geef een reactie