HoogOverHattem dient klacht in bij Europese Commissie

Eerder deze week heeft de Stichting HoogOverHattem een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse Staat. De klacht is gericht op de onvolledige omzetting van de MER-richtlijn voor luchthavens van nationale betekenis.  

De klacht is een direct gevolg van het proces rond het opstellen van de MER-Lelystad en de besluitvorming in algemene zin. Verscheidene andere actiegroepen dienen eenzelfde klacht in.

De nationale regelgeving waarborgt voor de ontwikkeling van een luchthaven met een start- en landingsbaan van tenminste 2.100 meter onvoldoende dat alle milieueffecten van betekenis in de besluitvorming worden betrokken. Gelet op de negatieve milieu-impact die Lelystad heeft op de omliggende regio’s én de voor de hand liggende oplossingen die er mogelijk zijn, is dit onverkwikkelijk. De handelwijze lijkt in strijd met Europees recht.

Er is verschillende malen aandacht gevraagd hiervoor bij de verantwoordelijke Minister en er is aangedrongen op een integrale beoordeling. Het Ministerie wijst echter op de Nederlandse wetgeving waaraan zij zich zouden houden. Dit maakt –spijtig genoeg- het indienen van de klacht bij de Europese Commissie noodzakelijk. Een laatste stap zou kunnen zijn een gang naar de diverse rechterlijke instanties.

Stichting HoogOverHattem hoopt dat de Minister alsnog over zal gaan tot het op laten maken van een integrale beoordeling. Wij zijn altijd bereid hierover mee te denken op een constructieve en open manier.

8 reacties op “HoogOverHattem dient klacht in bij Europese Commissie”

  1. Pingback: great post to read
  2. Pingback: เกม 3D
  3. Pingback: login dultogel

Geef een reactie